Zamówienia publiczne » 2016

Przetarg nieograniczony 1/2016

 

w sprawie zbycia dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 14:44, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 2/2016

 

na wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 13:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 3/2016


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-30 16:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2016

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudownie drogi gminnej nr 350923W Żerdź- Jabłonna

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10- specyfikacja techniczna
Załącznik nr 11- dokumentacja projektowa

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-06 13:15, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 5/2016

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-30 14:20, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2016

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów-
etap I.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-27 15:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 7/2016

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3- Umowa
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10- Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 11- Dokumentacja

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-25 14:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2016

 

w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-26 13:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg ograniczony 8/2016

 

w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-29 10:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2016

 

w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-29 10:28, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg ograniczony 10/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 27/7, położonej w miejscowości Wrzos, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-16 14:30, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg ograniczony 11/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 6/1, położonej w miejscowości Wrzos, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-16 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg ograniczony 11/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 149/1, położonej w miejscowości Wola Wrzeszczowska, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-16 14:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg nieograniczony 12/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 168/1, położonej w miejscowości Wola Wrzeszczowska, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-16 14:41, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 13/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 28, położonej w miejscowości Kaszewska Wola, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-26 15:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg nieograniczony 14/2016

 

w sprawie nieruchomości o nr ew. 133, położonej w miejscowości Stefanów, stanowiącej własność Gminy Przytyk, przezaczonej do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-26 15:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg nieograniczony 15/2016

 

w sprawie dowozu i odwozu uczniów oraz dzieci  do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum
w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-15 13:19, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 16/2016

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 168/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-21 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg ograniczony 17/2016

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 149/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-21 14:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg ograniczony 18/2016

 

w sprawie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne na terenie gminy Przytyk.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2- Umowa
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 15:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska