Zamówienia publiczne » 2019

 

 

Plan postępowań zamówień publicznych w roku 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamowień publicznych w roku 2019

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-05 08:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Przetarg nieograniczony nr 1.2019

 

Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada - etap II

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-21 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nr 1.2019 dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada - etap II

 

Treść wyjasnienia SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-04 15:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-14 12:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 09:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony nr 2.2019


na Remont pomieszczeń kuchni PSP w Przytyku.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt architektura i technologia

Projekt instalacje elektryczne

Projekt instalacja nawiewowo - wywiewowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-21 21:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-21 21:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-12 10:42, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2019-07-12 Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony nr 3.2019

 

Bydowa rodzinnych stref aktywności w miejscowościach: Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola, Wygnanów gmina Przytyk.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Projekty

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-25 22:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-15 11:00, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-26 13:29, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-06 14:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony nr 4.2019

 

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) Projekt architektura i technologia

4) Projekt instalacje elektryczne

5) Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej

6) Przedmiary

7) Specyfikacje techniczne


 

Unieważnienie przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-31 09:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony nr 5.2019

 

Remont pomieszczeń kuchni PSP w Przytyku

 

1) Ogłoszenie

2) SIWZ

3) Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-08 11:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-28 16:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-03 12:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-07 16:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 30.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki 149/1 o pow. 0,3000 ha.

Obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości     -                 20.500,00 zł

                              Wadium                         -                   2,000 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            210,00 zł 

 

I przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-24 10:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg nieograniczony nr 6.2019

 

Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba-Glinice

 

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt organizacji ruchu
Projekt wykonawczy

Uzgodnienia i opinie

Przedmiar robót

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-02 12:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-15 15:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja z otarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-18 12:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-25 13:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-08 14:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

Przetarg nieograniczony nr 7.2019

 

Rozbudowa  drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów-Etap II

 

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-03 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-15 15:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-22 12:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-12 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-19 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 8.2019

 

Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

 

1. Ogłoszenie,
2. SIWZ,
3. Przystanki,
4. Harmonogram.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-31 13:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-08 13:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-08 13:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-12 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-15 19:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-27 15:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-10 11:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Przetarg nieograniczony 9.2019

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Gminy Przytyk  i jej jednostek organizacyjnych.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-14 15:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-19 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Modyfikacja SIWZ

 

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

SIWZ Kompleksowa dostawa energii elektrycznej(sprzedaż i dystrybucja)  na potrzeby Gminy Przytyk  i jej jednostek organizacyjnych, ze zm.

 

zał.nr 9 Lista podmiotów z którymi zostaną zawarte umowy

 

zał.10 a,b,c

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-22 14:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-29 23:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Rozstrzygnięcie postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-09 16:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 14:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 03.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna, 

 

Działki nr 149/1 o pow. 0,3000 ha

Obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, sklasyfikowana jako rolna.  Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta. Przyległa do asfaltowej drogi gminnej. Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

 

                             

                              Cena nieruchomości     -                 16.400,00 zł

                              Wadium                         -                   1.600,00zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            170,00 zł 

 

II przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-21 13:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 10.2019

 

pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne  na terenie gminy Przytyk”

 

Ogłoszenie

SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-27 14:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-10 12:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Unieważnienie przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-10 14:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

Gmina Przytyk  zwraca się z prośbą  o przedstawienie   propozycji cenowej   na:
„Odbiór i  utylizacje   folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań  po  nawozach i opakowania typu  BIG BIG  pochodzących   z działalności   rolniczej   z terenu  Gminy Przytyk”. 

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-11 15:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Przetarg nieograniczony 11.2019

 

pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne  na terenie gminy Przytyk”

 

Ogłoszenie

SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-16 13:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-27 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-10 12:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-15 13:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka