Zamówienia publiczne » 2013

Przetarg nieograniczony 1/2013 

 
Przedmiotem zamówienia jest "Budowa targowiska w Przytyku"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie Nr 1do SIWZ Budowa targowiska w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ Budowa targowiska w Przytyku

Kosztorys ofertowy- DRÓG

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ Budowa targowiska w Przytyku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-11 18:09:49 | Data modyfikacji: 2013-01-11 18:36:22.
Przetarg nieograniczony 2/2013 
Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ Budowa Domu ludowego we Wrzeszczowie

Zał.nr 12 Projekty - Dom Ludowy Wrzeszczów

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ Budowa Domu ludowego we Wrzeszczowie

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ Budowa Domu ludowego we Wrzeszczowie

Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ Budowa Domu ludowego we Wrzeszczowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-11 18:50:50 | Data modyfikacji: 2013-01-11 19:07:02.
Przetarg nieograniczony 3/2013 
Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola – Kadłubska Wola"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-18 15:09:48 | Data modyfikacji: 2013-02-18 15:18:45.
Przetarg nieograniczony 4/2013 
Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 5 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Zmiana treści SIWZ.doc_ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Zał.nr 1 Roboty elektryczne_ projekt, przedmiar, SST

Zał.nr 2 Roboty wod-kan_ przyłacza przedmiar

Zmiana treści SWIZ

Załącznik Nr 2 - obowiązujący 28.03.2013 r.

Załącznik Nr 11 - obowiązujący 28.03.2013 r.

Załącznik Nr 12 - obowiązujący 28.03.2013 r.

Zmiana treści ogłoszenia

Wyjaśnienie Nr 6 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 7 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 8 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 9 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie Nr 10 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

Wyjaśnienie nr 11 do SIWZ Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku

 

 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-19 22:52:31 | Data modyfikacji: 2013-04-03 16:27:35

 

 

Przetarg nieograniczony 5/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest "Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu „Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk”

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ Usługa o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-03 22:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 

 Przetarg nieograniczony 6/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyk”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-11 21:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 

 

Przetarg nieograniczony 7/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu bankowego”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie Nr 1 do SWIZ „Udzielenie kredytu bankowego”

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-12 21:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 Przetarg nieograniczony ZEAS Nr 1/2013


Przedmiotem zamówienia jest "Doposażenie bazy dydaktycznej klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przytyk w ramach projektu pn.: „Jesteśmy za indywidualizacją"

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie Nr 1 do SWIZ

Załącznik do wyjaśnienia Nr 1 do SWIZ

Wyjaśnienie Nr 2 do SWIZ

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-02 22:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

Doposażenie  bazy dydaktycznej  klas I – III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn.: „Jesteśmy za indywidualizacją”

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-19 09:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

Przetarg nieograniczony ZEAS Nr 2/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych dla  uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Gminie Przytyk w ramach projektu pn.: „Jesteśmy za  indywidualizacją"


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-02 22:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III Szkól Podstawowych w Gminie Przytyk w ramach projektu pn. „Jesteśmy za indywidualizacją” 

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-15 13:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 Przetarg nieograniczony 8/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa żużla na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-16 12:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 Przetarg nieograniczony 9/2013

 

Świadczenie usług edukacyjnych w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn.:  „Jesteśmy za indywidualizacją”


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-23 22:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 

Przetarg nieograniczony 10/2013

 

Doposażenie bazy dydaktycznej klas I - III Szkół Podstawowych w Gminie Przytyk w ramach projektu pn.: Jesteśmy za indywidualizacją.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WniosekZamawiająccego w sprawie przedłużenia terminu związnia z ofertą   

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-27 19:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 11/2013

 

Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do pub licznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 07 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-11 19:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska