Zamówienia publiczne » 2011

Przetarg nieograniczony nr 1/2011 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 350919W Studzienice- Dęba  o długości 850m i szerokości jezdni 4,50m.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki.

Odpowiedź nr. 1 - Wyjaśnienie SIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:00:22 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:44:46, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 2/2011 

Przedmiotem zamówienia jest: budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012  (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, bieżni lekkoatletycznej, ogrodzenia , niezbędną infrastrukturę techniczną w tym; drenaż odwadniający, przyłącze wody i zjazd z drogi powiatowej w Podgajku Zachodnim gmina Przytyk.

Ogłoszenie o zamówieniu- Moje Boisko Orlik 2012 .doc

SIWZ Moje Boisko Orlik 2012 gm.Przytyk.doc

Załączniki do SIWZ

Odpowiedź nr. 1 - Wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź nr. 2 - Wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź nr. 3 - Wyjaśnienie SIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 13:13:47 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:46:04, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 3/2011  

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z  kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie, gm. Przytyk .

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalaczniki do SIWZ

Zalączniki do SIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:55:00 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:47:26, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 4/2011  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie, utylizacji wyrobów zawierających azbest powstałych w wyniku huraganu w dniu 14 lipca 2011r. na terenie gminy Przytyk.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 

Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 17:46:21 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:38:39, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 5/2011  

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Przytyk.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Zaświadczenie o nadaniu REGON

Wykaz jednostek organiazcyjnuch Gminy Przytyk

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania Nr. 1

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-10 11:34:26 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:50:28, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 2 

Zaświadczenie o niezaleganiu w Urządzie Skarbowym

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania Nr. 2

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 14:00:52 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:52:12, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 3 

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 09:03:26 Informację zaktualizowano 2012-06-21 22:53:51, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 4  

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 09:03:35 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:25:34, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 5 

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 09:03:43 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:26:20, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 6 

 Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 15:38:36 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:27:05, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 6/2 

Przedmiotem zamówienia jest : DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ I OSPRZĘTEM W POSTACI KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ BIJAKOWEJ...

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załączniki do SPIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 15:39:36 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:27:42, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 1 

 Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 14:21:28 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:28:38, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 2 

 Zapytania i Odpowiedzi na Pytania

Data wprowadzenia informacji 2011-09-06 08:45:29 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:29:42, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 6/2 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załączniki do SPIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 21:03:26 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:30:25, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 7/2 

 

Przedmiotem zamówienia jest : ,,Remont  mostu w Starym Młynie na rzecze Radomce – powódź- maj, wrzesień 2010 roku”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalaczniki do SIWZ

 

Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 12:22:43 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:31:11, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 7/2 

Ogłoszenie - Zmiana

Załączniki do SIWZ - Zmiana

 

Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 20:26:49 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:32:18, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 1  

Zapytania i Odpowiedzi na Pytania Nr. 1

 

Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:57:28 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:32:53, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 8/2 

Przedmiotem zamówienia jest : DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załączniki

 

Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 13:12:00 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:33:24, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 1 

 Zapytania i Odpowiedzi na Pytania Nr. 1

Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 12:36:47 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:33:53, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

 

Przetarg nieograniczony nr 9/2 

Przedmiotem zamówienia jest : Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaznik NR 10 - Mapa z lokalizacją przystanków

 

Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 15:15:19 Informację zaktualizowano 2012-06-25 00:34:39, wprowadzający:Paweł Wójtowicz