Zamówienia publiczne » 2008

Przetarg nieograniczony - nr 1/2008 

 Wójt Gminy ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionych nieruchomości ...

Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 08:41:00 Informację zaktualizowano 2008-06-09 10:47:03, wprowadzający:Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 2/2008 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk (obręb ewidencyjny Sukowska Wola, gm. Przytyk.).

 

 

 więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 09:04:42 Informację zaktualizowano 2008-03-10 09:10:01, wprowadzający:Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 3/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczewice o długości 233,90m więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 14:22:23, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 14:20:10 Informację zaktualizowano 2008-03-25 14:22:54, wprowadzający:Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 4/2008 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Kaszewska Wola - Korgulówka o długości 694,30m i szer. 4,00m. więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-03-26 14:26:36, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-03-26 14:27:40, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 5/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 350909W w miejscowości Wola Wrzeszczowska o długości 1 025,46m i szer. 4,50m.

 

 

 więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-04-01 11:50:01, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-04-01 11:51:12, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 6/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 350903W Młódnice- zapora zbiornika wodnego Domaniów o długości 472,69m i szer. 5,50m.

 więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 10:19:11, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 10:16:22, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 7/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 350902W Podgajek- Zameczek o długości 816,41m i szer.jezdni 5,00m.

 więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 10:29:35, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 10:30:35, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 8/2008 

Budowa ogrodzenia placu targowego w Przytyku więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 13:24:54, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 13:25:42, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony - nr 9/2008 

„Modernizacja boiska sportowego w Przytyku” – etap I,

 więcej>>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 12:05:12, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 12:05:56, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 10/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Żerdź o długości 739,17m, szer. jezdni 5,00m  więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-19 11:32:55, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-19 11:47:16, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 11/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba o długości 1 252,47m i szer. jezdni 4,50m. więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 09:57:10, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 09:58:27, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 12/2008 

Przedmiotem zamówienia jest:  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ”- etap II Wrzos…

 

 

 więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 15:00:08, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 15:02:21, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 13/2008 

Przedmiotem zamówienia jest; „Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie....

 więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 16:01:50, wprowadzający: Monika Marasek

 

Modyfikacja Nr 1 

 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na inwestycję pn. Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:52:18 Informację zaktualizowano 2008-06-25 12:56:46, wprowadzający:Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 16:00:28, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 14/2008 

Przedmiotem zamówienia jest; modernizacja boiska sportowego w Przytyku ..... więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:01:25, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:05:14, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 15/2008 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na   dowozie i odwozie uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010.  więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 13:27:41 Informację zaktualizowano 2008-06-30 14:08:30, wprowadzający:Marcin Kośla

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010.

 więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 13:48:32 Informację zaktualizowano 2008-06-30 14:08:05, wprowadzający:Marcin Kośla

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 14:07:27, wprowadzający: Marcin Kośla

 

Modyfikacja nr 1 

 SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   nr  9/2008

 na dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 ...

Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 11:05:47 Informację zaktualizowano 2008-07-16 11:10:07, wprowadzający:Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 16/2008 

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Cichej Przytyk- Podgajek o długości 701m i szer. chodnika 2,00m. ...

 więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-07-09 11:18:33, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-07-09 11:20:19, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 17/2008 

Dostawa samochodu  ratowniczo-gaśniczego używanego  dla O.S.P. w Goszczewicach. .... więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 13:24:32, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załącznik

Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 13:25:22, wprowadzający: Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 18/2008 

Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin „Radomka”  więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 15:02:36, wprowadzający: Monika Marasek

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 15:07:35 Informację zaktualizowano 2008-07-21 15:26:40, wprowadzający:Monika Marasek

 

 

 Odpowiedź na zapytanie do przetargu nr 18

Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 11:02:19 Informację zaktualizowano 2008-08-08 13:39:52, wprowadzający:Monika Marasek

 

Przetarg nieograniczony nr 19/2008 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gm.Przytyk w miejscowościach tj.: Zameczek Kolonia,  Wrzeszczów, Glinice, Dęba, Krzyszkowice, Kolonia Żerdź. więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 14:49:37, wprowadzający: Marcin Kośla

 

 

 załączniki

Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 14:51:02, wprowadzający: Marcin Kośla