Zamówienia publiczne » 2004

Przetarg nr 14. Urząd Gminy w Przytyku 

 
 Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zameczku Koloni.
Data wprowadzenia informacji 2004-02-25 10:56:26 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:14:45, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 15. urząd Gminy w Przytyku 
 Przetarg na wykonanie otworu studziennego metodą wierconą - ujęcia wody podziemnej z utworów kredy dolnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m-ci Glinice.
Data wprowadzenia informacji 2004-02-25 14:48:47 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:14:33, wprowadzający:Monika Marasek
 
 Przetarg 17, ZEAS w Przytyku
Obowiązuje od: 2004-06-21   Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:01:41 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:14:14, wprowadzający: Monika Marasek
Przetarg 18. Gmina Przytyk 
 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy hali sportowej wraz z zapleczem w Przytyku przy ul. Szkolnej 1
Data wprowadzenia informacji 2004-06-30 11:24:03 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:13:54, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 19.Gmina Przytyk 
 Dowóz i odwóz uczniówPublicznych Szkół Podstawowych w gminie Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2004-06-30 11:32:53 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:13:37, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 16, ZEAS w Przytyku 
 roboty remontowe łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2004-07-09 10:35:11 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:13:22, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 20.Urząd Gminy w Przytyku 
 Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 740 przez wieś Wola Wrzeszczowska do drogi gminnej nr 3450009
Data wprowadzenia informacji 2004-08-12 14:02:06 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:13:07, wprowadzający:Monika Marasek
 
 Przetarg na roboty remontowe obiektów hydroforni w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2004-08-16 11:53:45 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:12:41, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 22, Urząd Gminy 
 Przetarg na roboty remontowe Urzędu Gminy w Przytyku oraz pawilonu-obecnie poczty w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2004-08-16 12:04:17 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:12:13, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 23, Urząd Gminy 
 Budowa drogi na odcinku od drogi powiatowej nr 34361przez wieś Goszczewice
Data wprowadzenia informacji 2004-08-16 12:56:20 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:11:44, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 24, Urząd Gminy w Przytyku 
 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Data wprowadzenia informacji 2004-09-28 15:41:36 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:11:11, wprowadzający:Monika Marasek
 
 przetarg nr 25, Gmina Przytyk - Roboty remontowe budynku Domu Kultury
Data wprowadzenia informacji 2004-10-15 07:37:17 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:59:33, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 26, Gmina Przytyk 
 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sukowska Wola
Data wprowadzenia informacji 2004-10-20 15:04:31 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:58:44, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 27, Gmina Przytyk 
 Wykonanie oswietlenia ulicznego w miejscowości Krzyszkowice
Data wprowadzenia informacji 2004-10-20 15:13:43 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:57:10, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 28 
 Przetarg nr 28, w spr. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2004-10-22 11:34:12 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:55:25, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 29 
 Przetarg nr 29 w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Zameczku Kolonii
Data wprowadzenia informacji 2004-10-22 11:42:06 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:54:58, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 30 
 Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stałych w "systemie workowym" na terenie gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2004-10-29 14:30:14 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:54:31, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 31, Gmina Przytyk 
 Dostawa węgla kamiennego kostki dla potrzeb Urzędu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-23 14:30:37 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:53:58, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 32 
 Nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 13:15:15 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:53:39, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 33 
 na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zameczku Kolonii gm. Przytyk, oznaczonej w ewidencji gruntów 134/16 o powierzchni 34,6425 ha - KW 100934 - stanowiącej własność Gminy Przytyk /była stacja hodowli i unasieniania zwierząt/
Data wprowadzenia informacji 2004-12-30 14:00:55 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:53:20, wprowadzający:Monika Marasek