Przetargi » 2018

Przetarg nieograniczony 1/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice”.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Organizacja Ruchu

Uzgodnienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-05 17:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 2/2018

 

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-08 21:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 3/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stefana Żeromskiego w miejscowości Przytyk”.


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-11 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2018

 

Przebudowa drogi gminej nr 350907W Sewerynów - Kaszewska Wola

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-17 20:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska