Zamówienia publiczne » 2018

 

Plan postępowań zamówień publicznych w roku 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamowień publicznych w roku 2018

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Przetarg nieograniczony 1/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice”.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Organizacja Ruchu

Uzgodnienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-05 17:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-22 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-30 08:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 17:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 2/2018

 

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-08 21:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-05 17:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-16 19:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 3/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stefana Żeromskiego w miejscowości Przytyk”.


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-11 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28 22:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2018

 

Przebudowa drogi gminej nr 350907W Sewerynów - Kaszewska Wola

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-17 20:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-05 17:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-13 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-01 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 5/2018

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku

 

Ogłoszenie

Uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Projekt Budowalny

Projekt Zieleni

Specyfikacja Techniczna Budowlana

Specyfikacja Technicza Instalacji Elektrycznej

Przedmiar Robót Budowalanych

Przedmiar Robót Elektrycznych

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-22 15:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obowiązująca od 1 lutego 2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu skladania ofert

Wyjaśnienie na zapytania treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 13:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-19 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-10 09:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-18 22:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2018

 

Budowa boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumtacja projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna - budowlano/drogowa

Specyfikacja techniczna - energetyczna

Opinia geotechniczna

Przedmiar robót - budowlano - drogowy

Przedmiar robót - energetyczny

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie na zapytania treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-09 12:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 17:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-19 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-23 22:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-13 27:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-21 22:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 20.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki 264/1 o pow. 0,3522 ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości     -                 4.600,00 zł

                              Wadium                         -                   460,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            50 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku dnia 20 marca 2018 r o godz. 10.00, sala konferencyjna.:

 

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

Działka Nr 102 o pow. 0,1118 ha

                                           

                                             Cena nieruchomości   -                1.600,00 zł

                                             Wadium                         -                160,00 zł

                                             Postępowanie               -                nie mniej niż 20 zł

 

II przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Nieruchomości składającej się z działek:  86 i 87 o łącznej powierzchni 0,6460 ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości      -                8.400,00 zł

                              Wadium                            -                840,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż            80 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 86/3 o pow. 0,9538 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości        -                 15.500,00 zł

                              Wadium                              -                1.600,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż              160 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony   

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 21:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 87 o pow. 0,8058 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości      -                 12.600,00 zł

                              Wadium                            -                1.300,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            130 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 21:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 7/2018

 

na roboty budowlane pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku" - II etap


Ogłoszenie

SIWZ
Dokumentacja projektowa
Specyfikacje techniczne
Przedmiar robót

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 18:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-07 20:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-15 18:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-05 12:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zapytanie ofertowe 8/2018

 

na robowy budowlane pn: "Budowa parkingu w miejscowości Podgajek"


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - wzór druku oferty
Załącznik 2 - oświadczenie
Załącznik 3 - druk wykazu wykonywanych robót
Załącznik 4 - projekt umowy
Załącznik 5 - dokumentacja projektowa
Załącznik 6 - specyfikacje techniczne
Załącznik 7 - przedmiar robór

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 19:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-06 20:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-14 09:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2018

 

na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów"


Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Uzgodnienia i opinie

Projekt organizacji ruchu

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-05 22:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-21 22:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-03 12:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-18 22:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2018

 

na roboty budowlane Budowa parkingu i zatoki parkingowej w miejscowości Wrzeszczów


Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-27 15:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-06 19:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-23 20:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczącym przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w m. Oblas

 

Szczegóły przetargu: https://mzdw.pl/zamowienia-publiczne/pokaz/5ae6f373-ba98-46d8-9c9b-22542e049ce3#page-content

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-02 19:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 


 

Przetarg nieograniczony 10/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Budowa drogi gminnej nr 350912W w miejscowości Suków"

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-22 14:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-05 19:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-27 22:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Wójt Gminy Przytyk

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 10.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 155/5 o pow. 4,8554 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, przyległa do drogi gruntowej. Zgodnie z Uchwała Nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […] działka znajduje się na terenie o symbolu 1R- tereny rolne.

                              Cena nieruchomości        -             113.000,00 zł

                              Wadium                              -               11.000,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż               1.140,00 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-06 11:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.30 w dniu 10.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 155/4 o pow. 0,1956 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, przyległa do drogi gruntowej. Zgodnie z Uchwała Nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […] działka znajduje się na terenie o symbolu 1MU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

 

                              Cena nieruchomości        -             46.200,00 zł

                              Wadium                              -               4.000,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż                470,00 zł


II przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-06 11:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 10.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 61/2 o pow. 0,0566 ha

Obręb ewidencyjny Goszczewice, gm. Przytyk,

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem sklepu, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności (budynek nie jest przedmiotem sprzedaży). Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

                              Cena nieruchomości        -             2.900,00 zł

                              Wadium                             -                 300,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż                30,00 zł


II przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-06 11:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk

ogłasza

 

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 87 o pow. 0,8058 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przyległa do drogi gruntowej, w kształcie wydłużonego prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie rolnym.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    12.600,00 zł

                              Wadium                           -                    1.300,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż               130 zł .   

 

III przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 13:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Wójt Gminy Przytyk

ogłasza

 

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 86/3 o pow. 0,9538 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy ulicy Kościelnej, przyległa do drogi gruntowej, w kształcie wydłużonego prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie rolnym.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    15.500,00 zł

                              Wadium                         -                      1.600,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              160 zł .   

 

III przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 13:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe dla OSP Przytyk

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-29 22:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-11 18:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-25 22:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-07 17:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 11/2018


na roboty budowlanie pm.: "Remont drogi gminnej nr 350925W Krzyszkowice - Gaczkowice"


Ogłoszenie

SIWZ

Kosztorys ofertowy

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-17 19:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-08 22:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-14 22:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

" Rodzinne Strefy Aktywności na terenie gminy Przytyk – Wrzos, Wrzeszczów, Krzyszkowice, Ostrołęka "


Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Przedmiary

I Wrzos

II Wrzeszczów

III Krzyszkowice

IV Ostrołęka

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-09 15:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Dorota Wąsik

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-25 22:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Dorota Wąsik

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-30 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Dorota Wąsik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-14 22:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Dorota Wąsik

 


 

Przetarg nieograniczony 12/2018

na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Młódnice"

Ogłoszenie
SIWZ

Kosztorys ofertowy

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-10 22:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-25 22:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-27 22:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-07 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 13/2018

 

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku


Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

Przedmiar robót

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-10 22:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-19 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-27 22:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-08 22:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-17 18:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

Przetarg nieograniczony

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

 

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów”- nr postępowania 171/18

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-30 09:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Przetarg nieograniczony 14/2018

 

Termomodernizacja budynku OSP Dęba


Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

STWIOR

Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-16 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-04 18:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-17 12:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-26 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 15/2018

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów - Etap I - roboty budowlane


Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-10 20:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-21 11:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-02 15:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg dotyczący przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740

 

W ubiegłym tygodniu po raz drugi Mazowiecki Zarząd Dróg ogłosił przetarg dotyczący przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów. 

Wszystkich wykonawców zachęcamy do udziału w przetargu ogłoszonym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczącym tej przebudowy.

 

Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa

w terminie do 2018-11-07 o godz. 10:00:00.

Termin wykonania zamówienia to rok 2019.

 

Szczegóły przetargu:

https://mzdw.pl/zamowienia-publiczne/pokaz/5bc9ae4b-f56c-4143-89ee-4fb42e049ce3#page-content

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-29 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Gmina Przytyk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ oferta

Załączniki nr 3A - 3B - 4 - 5 do SIWZ

Sprawozdania budżetowe 2016

Sprawozdania budżetowe 2017

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie za III kw 2018

NIP

Regon

Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Gminę Przytyk kwoty długu w latach objętych WPF

Opinia RIO o wykonaniu budzetu za 2016 rok

Opinia RIO o wykonaniu za 2017 rok

Opinia RIO o wykonaniu za I półrocze 2018

Opinio RIO o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego

Powołanie Wójta

Powołanie Skarbnik

Uchwała Nr XLV.337.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie WPF na lata 2018-2033

Uchwała Nr XLV.345.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-22 15:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-05 08:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-07 14:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-18 17:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 16/2018

 

na usługi pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne  na terenie gminy Przytyk”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-31 15:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-11 16:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-30 13:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-31 10:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska