Przetargi » 2018

 

Plan postępowań zamówień publicznych w roku 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamowień publicznych w roku 2018

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Przetarg nieograniczony 1/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice”.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Organizacja Ruchu

Uzgodnienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-05 17:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-22 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-30 08:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 17:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 2/2018

 

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-08 21:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-05 17:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-16 19:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 3/2018

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stefana Żeromskiego w miejscowości Przytyk”.


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robót

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-11 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28 22:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2018

 

Przebudowa drogi gminej nr 350907W Sewerynów - Kaszewska Wola

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-17 20:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-05 17:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-13 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-01 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 5/2018

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku

 

Ogłoszenie

Uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Projekt Budowalny

Projekt Zieleni

Specyfikacja Techniczna Budowlana

Specyfikacja Technicza Instalacji Elektrycznej

Przedmiar Robót Budowalanych

Przedmiar Robót Elektrycznych

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-22 15:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obowiązująca od 1 lutego 2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu skladania ofert

Wyjaśnienie na zapytania treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 13:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-19 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-10 09:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-18 22:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2018

 

Budowa boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumtacja projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna - budowlano/drogowa

Specyfikacja techniczna - energetyczna

Opinia geotechniczna

Przedmiar robót - budowlano - drogowy

Przedmiar robót - energetyczny

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-06 22:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie na zapytania treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-09 12:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 17:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-19 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-23 22:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-13 27:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-21 22:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 20.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki 264/1 o pow. 0,3522 ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości     -                 4.600,00 zł

                              Wadium                         -                   460,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            50 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku dnia 20 marca 2018 r o godz. 10.00, sala konferencyjna.:

 

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

Działka Nr 102 o pow. 0,1118 ha

                                           

                                             Cena nieruchomości   -                1.600,00 zł

                                             Wadium                         -                160,00 zł

                                             Postępowanie               -                nie mniej niż 20 zł

 

II przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Nieruchomości składającej się z działek:  86 i 87 o łącznej powierzchni 0,6460 ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości      -                8.400,00 zł

                              Wadium                            -                840,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż            80 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 86/3 o pow. 0,9538 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości        -                 15.500,00 zł

                              Wadium                              -                1.600,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż              160 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony   

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 21:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 87 o pow. 0,8058 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

                             

                              Cena nieruchomości      -                 12.600,00 zł

                              Wadium                            -                1.300,00 zł

                              Postąpienie – nie mniej niż            130 zł 

 

II przetarg ustny ograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 21:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 7/2018

 

na roboty budowlane pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku" - II etap


Ogłoszenie

SIWZ
Dokumentacja projektowa
Specyfikacje techniczne
Przedmiar robót

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 18:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-07 20:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-15 18:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-05 12:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zapytanie ofertowe 8/2018

 

na robowy budowlane pn: "Budowa parkingu w miejscowości Podgajek"


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - wzór druku oferty
Załącznik 2 - oświadczenie
Załącznik 3 - druk wykazu wykonywanych robót
Załącznik 4 - projekt umowy
Załącznik 5 - dokumentacja projektowa
Załącznik 6 - specyfikacje techniczne
Załącznik 7 - przedmiar robór

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 19:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-06 20:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-14 09:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2018

 

na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów"


Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Uzgodnienia i opinie

Projekt organizacji ruchu

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-05 22:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-21 22:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-03 12:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-18 22:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2018

 

na roboty budowlane Budowa parkingu i zatoki parkingowej w miejscowości Wrzeszczów


Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-27 15:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-06 19:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-23 20:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska