Zamówienia publiczne » 2012

Przetarg na zbycie nieruchomości 

 
 Przetarg 2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-20 15:10:24 Informację zaktualizowano 2013-01-11 17:57:48, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ 3,5 TONY  

Ogłoszenie

SIWZ, załączniki - Dostawa używanego pojazdu z podnośnikiem koszowym o masie całkowitej 3,5 tony (1).pdf

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 12:48:41 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:00:07, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Przetarg nieograniczony 3/2012 
Przedmiotem zamównienia jest "Przebudowa drogi gminnej nr 350903W ul. Piaski  w miejscowości Przytyk"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 11:39:02 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:05:48, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Przetarg nieograniczony 4/2012 

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudow drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 12:08:56 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:06:24, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Przetarg niograniczony 5/2012  
Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi gminnej nr. 350925W w miejscowości Gaczkowice"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 13:38:16 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:06:45, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Przetarg niograniczony 6/2012  
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. Do płatności w formie leasingu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź nr. 1 - Wyjaśnienie SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 13:01:53 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:04:13, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Przetarg niograniczony 7/2012  
Przedmiotem zamówienia jest "Zmiana konstrukcji wraz z pokryciem dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 14:38:09 Informację zaktualizowano 2013-01-11 18:05:01, wprowadzający:Wojciech Wrzecion