Zamówienia publiczne » 2015

Przetarg nieograniczony 1/2015

 

na dowóz odwóz i odwóz uczniów oraz dzieci  do publicznych szkół podstawowych w Przytyku, Wrzeszczowie i Wrzosie, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-09 16:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 2/2015

 

na budowę wiaty do sprzedaży zwierząt w Przytyku.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie Nr 1
Wyjaśnienie Nr 2
Przekrój i opis

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-20 13:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 3/2015

 

na sukcesywną dostawę żwiru, kruszywa oraz żużla, na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-19 12:22, wprowadzający: Maciej Fokt

 Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2015

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudownie drogi gminnej w miejscowości Podgajek

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki

Wyjaśnienie nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-22 13:58, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 5/2015

 

na udzielenie Gminie Przytyk kredytu bankowego

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki

Wyjaśnienie nr 1
Załączniki do wyjaśnienia nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-31 15:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2015

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-09 14:00, wprowadzający: Maciej Fokt

 Autor dokumentu: Henryk Lesiak


 

Przetarg nieograniczony 7/2015


na dostawę nowego ciągnika z osprzętem w postaci ładowacza czołowego oraz pługa do odśnieżania.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (umowa)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-19 21:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2015

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-24 07:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2015

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonych do dzierżawy

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-24 07:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Przetarg nieograniczony 10/2015

 

w sprawie kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych.


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SWIZ
Wyjaśnienie nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-27 14:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Przetarg nieograniczony 11/2015

 

w sprawie sukcesywnej dostawy pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l. w ilości 1700 szt.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienie nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-02 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska