Zamówienia publiczne » 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 1.

 

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 2.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-01 14:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Wojcieszak

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 3.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 10:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katrzyna Wojcieszak

4. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 4.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-01 14:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

5. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 5.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-25 13:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zamówienia publiczne  zamieszczone na platformie zakupowej Marketplanet