Zamówienia publiczne » 2003
 Przetarg 1. Urzad Gminy w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2003-07-15 10:52:14 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:20:10, wprowadzający:Monika Marasek
 
 Przetarg 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2003-07-15 11:34:07 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:19:49, wprowadzający:Monika Marasek
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 spec.droga1.doc
Data wprowadzenia informacji 2003-08-06 09:51:38 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:19:21, wprowadzający:Monika Marasek
załącznik 
 Umowa droga.doc
Data wprowadzenia informacji 2003-08-06 10:56:09 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:18:55, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 4. Gmina Przytyk 
 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2003-08-19 07:39:16 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:18:39, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 5.Gmina Przytyk 
 Budowa drogi gminnej nr 3450005
Data wprowadzenia informacji 2003-08-19 15:40:38 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:18:21, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 6.Gmina Przytyk 
 Budowa drogi gminnej nr 345010
Data wprowadzenia informacji 2003-08-20 09:08:54 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:18:03, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 7.ZEAS w Przytyku 
 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-25 12:08:19 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:17:40, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 8. Gmina Przytyk 
 Budowa drogi gminnej nr 3450003.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-26 13:57:36 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:17:09, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 9. Gmina Przytyk 
 Wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdź, Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-03 15:29:12 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:16:52, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 10. Urząd Gminy w Przytyku 
 Wykonanie ogrodzenia na Stadionie Sportowym w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2003-11-07 14:19:13 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:16:34, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 11. Urząd Gminy w Przytyku 
 Dostawa węgla kostki.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-07 14:20:32 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:16:12, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 12. Urząd Gminy w Przytyku 
 Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stałych ...
Data wprowadzenia informacji 2003-12-04 15:06:40 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:15:39, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 13 - ZSEA w Przytyku 
  Dostawa opału dla szkół z terenu gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 15:07:03 Informację zaktualizowano 2006-12-08 11:15:21, wprowadzający:Monika Marasek