Zamówienia publiczne » 2006

Przetarg nr 48 

 
 nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk. (Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej agronomówki)
Data wprowadzenia informacji 2006-01-02 15:29:37 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:45:28, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 49 
 Kompleksowe roboty budowlane w zakresie;budowy hali sportowej o wym.osiowych; 24,74x36,82m i wysokości;7,5m wraz z zapleczem o wym.osiowych;11,90x42,37m, kubatura obiektu – 10647,2m3, powierzchnia zabudowy - 1384,3m2.Obiekty wyposażone będą w instalację elektryczną, sanitarną, co,cw, kotłownia gazowa,wentylację, kanalizację deszczową, dostawa oraz montaż wymaganego wyposażenia, kompleksowe zagospodarowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-06 14:34:38 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:45:03, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 50  
 Dostawa 280 ton węgla kamiennego kostki wysokokalorycznej - 29 000 kJ i 20 ton miału wysokokalorycznego dla potrzeb Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2006-02-06 15:12:40 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:44:06, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 51  
 Przebudowa drogi gminnej nr 3450023 w m. Żerdź.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-09 11:53:33 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:43:43, wprowadzający:Monika Marasek
przetarg nr 52 
 przetarg niegraniczony ustny na sprzedaz dzialek
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 08:48:56 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:42:53, wprowadzający:Monika Marasek
przetarg nr 53 
 przetarg na przebudowę drogi - Jabłonna
Data wprowadzenia informacji 2006-03-28 11:54:49 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:42:11, wprowadzający:Monika Marasek
przetarg nr 54 
 Budowa stacji uzdatniania wody Glinice i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Glinice, Kolonia Dęba, Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska
Data wprowadzenia informacji 2006-03-28 12:03:24 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:40:44, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 55 
 Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 3450009 odcinek Wygnanów
Data wprowadzenia informacji 2006-04-19 13:20:50 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:39:22, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 56 
 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w m-ci; Potkanna i Wrzos.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-21 13:40:15 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:38:47, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 57 
 Remont drogi gminnej w Woli Wrzeszczowskiej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-05 13:12:06 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:38:17, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg 58 
 Przebudowa dachu na budynku szkolnym w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:54:15 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:37:49, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 59 
 Kompleksowe roboty budowlane w zakresie;budowy hali sportowej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 15:17:40 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:37:12, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 60 
 Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie prawa do Publicznych Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2006/2007/ i 2007/2008.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-22 13:19:31 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:36:36, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 61 
  Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-23 14:22:27 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:36:02, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg Nr 62 
  Nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości bedaca wlasnoscia Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-06-19 09:22:32 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:35:26, wprowadzający:Monika Marasek
Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk 
 o nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2006-07-27 09:19:58 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:34:22, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg Nr 64 - nieograniczony poniżej 60000euro 
 Drenaż odwadniający budynek szkolny w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 12:27:26 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:29:27, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg Nr 65 
  Zakup i dostawa miału węglowego do Urzędu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2006-11-07 14:52:23 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:28:38, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nr 66 
 Odbiór wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych w systemie workowym z gospodarstw domowych na terenie gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-21 14:06:27 Informację zaktualizowano 2006-12-08 09:26:34, wprowadzający:Monika Marasek