Ogłoszenia » 2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań. Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 nn.)
zawiadamia się
že w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.; 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębic 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustavvy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejs7Ľ obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.)
zawiadamia się
że w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prnstrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: ewid.: 451 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorcm jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba,
ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzmnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze nn.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 157/1 i 235 w obrębic geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr ewid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Prątyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym vkazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ur«du Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzțdu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do oddania w użyczenie Nr 1/2023 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ). Oddanie w użyczenie nieruchomości następuje na rzecz Stowarzyszenia „Przystań nad Radomką” celem zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-03 16:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Sołtys Wsi Wola Wrzeszczowska zawiadamia

 

że w dniu 16.01.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Wola Wrzeszczowska.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 16:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2625) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana Artura Wieczorek, przedstawiciela firmy PONTIS PROJEKT, pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, reprezentujący Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 1 sierpnia 2022 r. (data wpływu 4 sierpnia 2022 r.), złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełniony ostatecznie przy piśmie z dnia 2 grudnia 2022r. (data wpływu 6 grudnia 2022r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych, obejmujących:

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


OGŁOSZENIE

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.
2. Ogłoszenie
3. Ogłoszenie
4. Oferta
5. Umowa
6. Sprawozdanie


Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 15:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przytyk


o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-18 14:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie

Wojewody Mazowieckiego

o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Oblas oznaczonej jako działka numer 78/1 o pow. 1,6560 ha

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-20 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. pon 2000)- Urząd Gminy w Przytyku awiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowic oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr cwid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czcyrwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urąd Gminy w Przytyku nwiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr cwid.: 93/4 i 194 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. pon 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realincji na działkach nr cwid.: 186 i 195 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urąd Gminy w Przytyku nwiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie vdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Żerdź przewidzianej do realizacji na działce nr cwid.: 451 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku nwiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr cwid.: 157/1 i 235 w obrębic geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr cwid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2()()0 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.)
zawiadamia się
w dniu 27 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na tcrcnic Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-31 11:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)zU. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamia się
że w dniu 25 stycznia 2023 r. zostało wszczste postępowanie administracyjne na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realimcji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał vmagane dokumenty w sprawie vdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, działająca przez Pełnomocnika Pana Kamila Kaczmarczyka, ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW 1 WYKONAWSTWA SP. O. 0., ul. Orzechowa 2, 26-660 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-15 09:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E- OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej „Kpa”)
zawiadamiam strony postępowania,
że na wniosek z dnia 13.02.2023 r. w imieniu Inwestora: Wojciech Wąsowicz zam. Jankowice 39, 26-660 Jedlińsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-15 09:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-16 10:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została vdana decyzja Nr 1/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została vdana decyzja Nr 2/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 3/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, dz. 224/1 w obrębie ewidencyjnym 0030 Sukowska Wola, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 4/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 186 i 195 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 5/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 6/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 157/1 i 235 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr ewid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.4 pkt 2 oraz art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2022. Poz. 503 zm. /, zawiadamia się strony postępowania w sprawie țWdania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 k V, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 14:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY PRZYTYK


działając na podstawie uchwały Nr XXIII.222.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r. sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 6264) oraz Zarządzenia Nr 24.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków
o g ł a s z a
konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Żmijków.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk Nr 24.2023 z dnia 21.02.2023 r.

 

Formularz ankiety

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 13:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-17 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. DZ.U. z 2020r. poz.256 ze zm.),

Zawiadamiam strony postępowania

Iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:

„Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna”

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-28 19:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 7/2023 lokalizncji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-03 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 8/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 1 0, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: : budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-13 10:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 29 marca 2023 r. została "dana decyzja Nr 9/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym zlokalizowanych na działkach nr 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-29 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś) oraz art. 49 „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 „ustawy ooś”

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 23.03.2023r. (korekta do wniosku z dnia 29.03.2023 r. ) w imieniu Inwestora: Gminę Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa jazu w km 64 + 220 rzeki Radomka, gm. Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk. Na podstawie art. 17 pkt g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.),  art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr VI,41.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 26), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl.

 

Załącznik 1

Uchwałą

Uzasadnienie

POŚ

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-12 15:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk — część B.

 

Załącznik 1

Uchwała

Uzasadnienie

POŚ

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu nwiadamia strony postępowania, że decyzją z 30 maja 2023 r., znak: SKO.ZP.4110.87.1673.2023, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Plątyk z 29 marca 2023 r., Nr 9/2023, znak: GBŚ.6733.1.2023 ustalającą warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN wraz złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na działkach nr 519/5. 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Zerdź, gm. Przytyk i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W związku z powyższym informuję, iż strony postępowanie mogą zapoznać się z treścią decyzji w godzinach pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu lub Urzędu Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30 Zgodnie z art. 49 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, doręczmie zawiadomienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-05 11:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

DECYZJA


Na podstawie art. I, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j, Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.8.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-04 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


1 i 6 ustawy z dnia 29 czełwca 1963 roku Na podstawie art. I, art. 8 ust. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia  3 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.4.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-06 07:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. I i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104, art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.1.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-06 13:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.2.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-06 14:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.3.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-06 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


Na podstawie art. I, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.5.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-06 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 zm.)
zawiadamia się
że w dniu 25 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w związku z decyzją SKO, znak: SKO.ZP.4110.87.1673.2023 z dnia 30 maja 2023 r. na PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-18 10:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

DECYZJA


Na podstawie art. I, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104, art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.6.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-25 10:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.9.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-25 10:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

DECYZJA


1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku Na podstawie art. 1, art. 8 ust. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.10.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-25 10:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 Ș4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 29 czerwca 2023 r. zostało wszcz4e postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza
oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 5. Miejscowość Podgajek — ul. Zacisze i miejscowość Żerdź/ zlokalizowanego na działkach nr 457, 438 w miejscowości Żerdź na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-27 15:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 29 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 10. Miejscowość Kaszewska Wola / zlokalizowanego na działkach nr 259, 53, 23 w miejscowości Kaszewska Wola na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-27 15:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 5 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji — tłocznym wraz ze zbiorczymi pompowniami ścieków sanitarnej w układzie grawitacyjno (2 sztuki) na działkach nr 477/4, 8/33, 8/31, 8/29, 8/27 w obrębie 0033 Słowików, działkach nr 457, 182/5, 182/4, 181, 180, 178, 494, 438, 234, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409/2291, 247, 243, 99/9, 99/8, 452 w obrębie 0042 żerdź, na działkach nr 53/2, 53/3, 52/2, 52/3, 51/6, 51/5, 51/4, 51/3, 50/1, 49/7, 49/5, 48/3, 47/1, 46/1, 45/1, 44/5, 44/3, 43/3, 42/1, 41/1, 40/3, 39/5, 57, 22/3, 21/5, 20/3, 19/1, 18/5 w obrębie 0010 Kolonia Jabłonna, na działkach nr 182, 18/12, 18/13, 18/14, 55/1, 16/7, 16/6, 15/2, 14/3, 14/4, 13/2, 12/2, 179, 12/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 53/1, 187/2, 186, 187/1, 180, 19/4, 181, 183 w obrębie 0009 Jabłonna w ramach realizacji zadania: [Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna/”, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Mariusza Żurka: Bujak 72 A, 26-640 Skaryszew.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XLVI.388.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 5411 w obrębie ewidencyjnym Oblas w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-09 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XLVI.389.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-09 11:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Informujemy

 

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-17 11:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) - Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie vdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — 519/4, 519/3, 519/2, 519/5 pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-17 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775) - Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 5. Miejscowość — ul. Zacisze i miejscowość Żerdź/ zlokalizowanego na działkach nr 457, 438 Podgajek w miejscowości Żerdź na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-17 11:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś) oraz art. 49 „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 „ustawy ooś”

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 09.08.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.08.2023 r. ) Inwestora: ENEA NOWA ENERGIA SP. Z O.O ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWA I EKSPLOATACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (PV DOMANIÓW) O ŁĄCZNEJ MOCY DO 6 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach o nr ewid. 173/5, 173/6, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 175/6 oraz 316 obręb: Domaniów, gmina : Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-18 13:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec


wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grójec przeznaczonych do zbycia w 2023 r. Wykaz dotyczy nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we wsi Wrzeszczów gm. Przytyk pow. radomski

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-22 07:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 01 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 330, 400/1, 398/1, 396/5, 396/3, 394/1, 390/1, 388/1, 386/1, 384/1, 381/6, 381/4, 379/1, 377/1, 375/1, 373/1, 369/1, 367/1, 365/1, 363/2, 361/1, 360/2, 359/2, 331, 265 w miejscowości Stefanów na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 713, 668/1 w miejscowości Zakrzewska Wola, na terenie Gminy Zakrzew.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-25 08:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Podaje się do publicznej wiadomości

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2023 stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-30 10:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

 

Podaje się do publicznej wiadomości

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 1/2023 stanowiących własność Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-30 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

 

Podaje się do publicznej wiadomości

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenianr 1/2023 stanowiących własność Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-30 10:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „ Prawo łowieckie” ( tj. Dz. U.  z 2023r. poz.1082)

WÓJT GMINY PRZYTYK

podaje do publicznej wiadomości terminy planowanych polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego „Trop” z siedzibą  w Białobrzegach według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do obwieszczenia.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-30 15:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz,U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
w dniu 16 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 172/5, 133/10, 133/12, 172/4, 3/7, 212, 174, 172/2, 13/13 w miejscowości Wrzos, na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 186, 187/1, 187/2 w miejscowości Jabłonna, na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-01 10:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
0 wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (i.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 zmianami) informuję, że w dniu 01 września 2023 r. została wydana decyzja Nr 10/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym zlokalizowanych na działkach nr 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-01 11:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 04 września 2023 r. została vdana decyzja Nr 11/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 10. Miejscowość Kaszewska Wola / zlokalizowanego na działkach nr 259, 53, 23 w miejscowości Kaszmvska Wola na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-04 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 04 września 2023 r. została wydana decyzja Nr 12/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 5. Miejscowość Podgajek — ul. Zacisze i miejscowość Żerdź/ zlokalizowanego na działkach nr 457, 438 w miejscowości Żerdź na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-04 14:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

DECYZJA


1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku Na podstawie art. 1, art. 8 ust. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 art. 104 i art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 7 czerwca 2023 roku znak: GBŚ.68223.14.2023
Starosta Radomski orzeka o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domaniów, gmina Przytyk, powiat oznaczonej w ewidencji gruntów radomski, województwo mazowieckie, jako działka nr 220 o powierzchni 0.2500 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-05 14:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 7 czerwca 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.12.2023
Starosta Radomski:
I. orzeka o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Żerdź, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: - 236 0 powierzchni 0.3900 ha,
2. umarza jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości, położonych w gminie Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr:
- 5211 0 powierzchni 0.0273 ha
- 92/6 0 powierzchni 0.4965 ha
- 79 0 powierzchni 0.4900 ha
- 20 0 powierzchni 0.5600 ha
obręb geodezyjny Słowików
- 436 0 powierzchni 0.0200 ha
obręb geodezyjny Żerdź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-05 14:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104, art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 7 czerwca 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.13.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-06 13:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

DECYZJA


1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku Na podstawie art. 1, art. 8 ust. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 7 czerwca 2023 roku znak: GBŚ,6822.3.11.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-06 13:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 zm.) - Urząd Gminy w Przytyku awiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowic drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 330, 400/1, 398/1, 396/5, 396/3, 394/1, 390/1, 388/1, 386/1, 384/1, 381/6, 381/4, 379/1, 377/1, 375/1, 373/1, 369/1, 367/1, 365/1, 363/2, 361/1, 360/2, 359/2, 331, 265 w miejscowości Stefanów na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 713, 668/1 w miejscowości Zakrzewska Wola, na tcrcnie Gminy Zakrzew.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-14 11:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

 

 

MPZP  terenów w rejonie ul. Cichej - tekst uchwały

MPZP terenów w rejonie ul. Cichej - uzasadnienie

MPZP terenów w rejonie ul. Cichej - załącznik nr 1

POŚ Przytyk ul. Cicha Podgajek Wschodni

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-20 08:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 22 września 2023 r. została wydana decyzja Nr 13/2023 lokalimcji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno — tłocznym wraz ze zbiorczymi pompowniami ścieków (2 sztuki) na działkach nr 477/4, 8/33, 8/31, 8/29, 8/27 w obrębie 0033 Słowików, działkach nr 457, 182/5, 182/4, 181, 180, 178, 494, 438, 234, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409/2, 291, 247, 243, 99/9, 99/8, 452 w obrębie 0042 żerdź, na działkach nr 53/2, 53/3, 52/2, 52/3, 51/6, 51/5, 51/4, 51/3, 50/1, 49/7, 49/5, 48/3, 47/1, 46/1, 45/1, 44/5, 44/3, 43/3, 42/1, 41/1, 40/3, 39/5, 57, 22/3, 21/5, 20/3, 19/1, 18/5 w obrębie 0010 Kolonia Jabłonna, na działkach nr 182, 18/12, 18/13, 18/14, 55/1, 16/7, 16/6, 15/2, 14/3, 14/4, 13/2, 12/2, 179, 12/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 53/1, 187/2, 186, 187/1, 180, 19/4, 181, 183 w obrębie 0009 Jabłonna w ramach realizacji zadania: /Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna/ której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Mariusza Žurka: Bujak 72 A, 26-640 Skaryszew.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-22 17:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przytyk

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, Gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-26 11:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przytyk

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu w km 64 + 220 rzeki Radomka, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-26 11:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.16.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-28 21:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

DECYZJA


Na podstawie art. 1, art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 140 ), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2023 roku znak: GBŚ.6822.3.15.2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-28 21:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał »magane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 172/5, 133/10, 133/12, 172/4, 3/7, 212, 174, 172/2, 13/13 w miejscowości wrzos, na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 186, 187/1, 187/2 w miejscowości Jabłonna, na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-29 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuję, że w dniu 29 września 2023 r. została wydana decyzja Nr 14/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 330, 400/1, 398/1, 396/5, 396/3, 394/1, 390/1, 388/1, 386/1, 384/1, 381/6, 381/4, 379/1, 377/1, 375/1, 373/1, 369/1, 367/1, 365/1, 363/2, 361/1, 360/2, 359/2, 331, 265 w miejscowości Stefanów na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 713, 668/1 w miejscowości Zakrzewska Wola, na terenie Gminy Zakrzew.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-29 11:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 11 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Płokitę ( firma EL-TT Tomasz Trzosek ), ul. Orzechowa 2, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie złącza kablowego nn, budowie bramki rozłącznikowej na działkach nr 58/2, 59/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/3 w miejscowości Wola Wrzeszczowska, na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-03 14:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 12 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 9. Miejscowość Studzienice / zlokalizowanego na działkach nr 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 125, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119 w miejscowości Studzienice na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-03 14:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie” ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1082)
WÓJT GMINY PRZYTYK
podaje do publicznej wiadomości terminy planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” z siedzibą w Radomiu według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do obwieszczenia.

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-04 08:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec


Podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej we wsi Wrzeszczów.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 12:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42ab ust,2 ustawy z dnia 13 października 1995 r, "Prawo łowieckie” ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1082)
WÓJT GMINY PRZYTYK
podaje do publicznej wiadomości terminy planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” z siedzibą w Radomiu według harmonogramu stanowiącego znłącznik nr I do obwieszczenia.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-17 11:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 17 października 2023 r. została wydana decyzja Nr 15/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 172/5, 133/10, 133/12, 172/4, 3/7, 212, 174, 172/2, 13/13 w miejscowości Wrzos, na terenie Gminy Przytyk oraz na działkach nr 186, 187/1, 187/2 w miejscowości Jabłonna, na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Informuję osoby, którym status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-17 12:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie”( tj. Dz. U. z 2023r. poz.1082)
WÓJT GMINY PRZYTYK
podaje do publicznej wiadomości terminy planowanych polowań zbiorowych Koła
Łowieckiego „Las” z siedzibą w Radomiu według harmonogramu stanowiącego załącznik nr
1 do obwieszczenia.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 08:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie złącza kablowego nn, budowie bramki rozłącznikowej na działkach nr 58/2, 59/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/3 w miejscowości Wola Wrzeszczowska, na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez pełnomocnika Pana Piotra Płokitę (firma EL-TT Tomasz Trzosek), ul. Orzechowa 2, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-30 11:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 49 i art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 389 pkt l), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478),
zawiadamiam,
że na wniosek Pana Sebastiana Grabińskiego, pełnomocnika Powiatu Przysuskiego, Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha z dnia 27 sierpnia 2023 r. (data wpływu 28 sierpnia 2023 r.), złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełniony ostatecznie w dniu 23 października 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny — Plec — Brudnów od km 1+300 do km 4+170” na przebudowę obustronnych rowów przydrożnych otwartych, w obrębie dziatek o nr ewid.: 2193, 2194, 2195/1, 2196/1, 2932, 1787/3, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, obręb Dębiny, gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie; 392, 391, 390, 381/1, 389, 380, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, obręb Piec, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie; 1333, 1627, obręb Ostrołęka, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami. Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną wynikającą z art. 10 Ś I ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 14 dni od zakończenia ustawowego okresu publicznego udostępnienia obwieszczenia, wynoszącego 14 dni zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-31 11:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 

 


 

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku rozważa możliwość przystąpienia w roku 2024 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia programem "Opieka wytchnieniowa" do dnia 10 listopada 2023r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu:

 

Ewa Fokt: telefon 48 618 05 50 wew. 50 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku pok.4

 

Szczegółowe informacje na temat programu

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-06 14:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie” (tj. Dz. U. z2023r. poz.1082)

WÓJT GMINY PRZYTYK
podaje do publicznej wiadomości terminy planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Oczeret” z siedzibą w Radomiu według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do obwieszczenia.

 

Załącznik nr1

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-13 08:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 20 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr 16/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn, budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa złącza kablowego nn, budowa bramki rozłącznikowej na działkach nr 58/2, 59/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/3 w miejscowości Wola Wrzeszczowska, na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-20 15:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

 

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, oznaczonej jako działka nr 21, obręb Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-24 13:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr 17/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk — Część 9. Miejscowość Studzienice / zlokalizowanego na działkach nr 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 125, 126,  24, 123, 122, 121, 120, 119 w miejscowości Studzienice na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezmtowana przez Pana Jarosława Filasa — JASNY PL Spółka z o.o., Czeladź, ul. Dehnelów 40.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-29 14:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr L.426.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-06 09:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Na podstawie art. I ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 9 listopada 2023 r. złożono korektę wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działający przez pełnomocnika Pana Artura Wieczorka.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-06 13:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

INFORMACJA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-12 19:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 11 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. 2023 poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), w związku z art. 65 ust. I i 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr 1.„425.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-12 11:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr L.426.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-12 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz.
775 ze zm.)

zawiadamia się
w dniu 28 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowym, zlokalizowanej na działkach nr: 232, 78/5, 78/8, 78/4, 78/3, 78/2, 78/1, 54/1 w miejscowości Oblas, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-15 14:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu zawiadamia strony postępowania, że decyzją z 15 grudnia 2023 r., znak: SKO.ZP.4110.184.3004.2023, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Przytyk z I 2023 r., Nr 10/2023, znak: GBŚ.6733.1.2023 ustalającą warunki lokalimcji dla inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na działkach nr 519/5. 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Žerdź, gm. Przytyk i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-22 12:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl 


 

OBWIESZCZE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Na podstawie art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 15 grudnia 2023r., znak: WA.ZUZ.4.4210.342.2023.MW mocą której udzielono pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny— Plec— Brudnów od km 1+300 do km 4+170” na przebudowę obustronnych rowów przydrożnych otwartych, w obrębie działek o nr ewid.: 2193, 2194, 2195/1, 2196/1, 2932, 1787/3, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, obręb Dębiny, gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie; 392, 391, 390, 381/1, 389, 380, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, obręb Piec, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie; 1333, 1627, obręb Ostrołęka, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-23 07:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do treści art. 49 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-23 07:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl