Ogłoszenia » 2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań. Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 nn.)
zawiadamia się
že w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.; 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębic 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustavvy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejs7Ľ obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.)
zawiadamia się
że w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prnstrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: ewid.: 451 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorcm jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba,
ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzmnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze nn.)
zawiadamia się
w dniu 12 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 157/1 i 235 w obrębic geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr ewid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Prątyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.
Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym vkazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ur«du Gminy w Przytyku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzțdu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-02 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do oddania w użyczenie Nr 1/2023 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ). Oddanie w użyczenie nieruchomości następuje na rzecz Stowarzyszenia „Przystań nad Radomką” celem zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-03 16:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Sołtys Wsi Wola Wrzeszczowska zawiadamia

 

że w dniu 16.01.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Wola Wrzeszczowska.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 16:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2625) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana Artura Wieczorek, przedstawiciela firmy PONTIS PROJEKT, pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, reprezentujący Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 1 sierpnia 2022 r. (data wpływu 4 sierpnia 2022 r.), złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełniony ostatecznie przy piśmie z dnia 2 grudnia 2022r. (data wpływu 6 grudnia 2022r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych, obejmujących:

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


OGŁOSZENIE

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.
2. Ogłoszenie
3. Ogłoszenie
4. Oferta
5. Umowa
6. Sprawozdanie


Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 15:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przytyk


o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-18 14:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie

Wojewody Mazowieckiego

o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Oblas oznaczonej jako działka numer 78/1 o pow. 1,6560 ha

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-20 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. pon 2000)- Urząd Gminy w Przytyku awiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowic oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr cwid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czcyrwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urąd Gminy w Przytyku nwiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr cwid.: 93/4 i 194 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. pon 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realincji na działkach nr cwid.: 186 i 195 w obrębic geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urąd Gminy w Przytyku nwiadamia, zebrał wymagane dokumenty w sprawie vdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Żerdź przewidzianej do realizacji na działce nr cwid.: 451 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)z.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku nwiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr cwid.: 157/1 i 235 w obrębic geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr cwid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2()()0 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 zm.)
zawiadamia się
w dniu 27 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na tcrcnic Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-31 11:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j I)zU. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamia się
że w dniu 25 stycznia 2023 r. zostało wszczste postępowanie administracyjne na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realimcji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał vmagane dokumenty w sprawie vdania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, działająca przez Pełnomocnika Pana Kamila Kaczmarczyka, ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW 1 WYKONAWSTWA SP. O. 0., ul. Orzechowa 2, 26-660 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-15 09:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E- OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej „Kpa”)
zawiadamiam strony postępowania,
że na wniosek z dnia 13.02.2023 r. w imieniu Inwestora: Wojciech Wąsowicz zam. Jankowice 39, 26-660 Jedlińsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-15 09:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na terenie Gminy Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-16 10:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została vdana decyzja Nr 1/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Wrzeszczowska Kolonia przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 264 w obrębie geodezyjnym: 0038 Wola Wrzeszczowska Kolonia, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została vdana decyzja Nr 2/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 3/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 93/4 i 194 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, dz. 224/1 w obrębie ewidencyjnym 0030 Sukowska Wola, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 4/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Suków przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 186 i 195 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 5/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 57 i 34/1 w obrębie geodezyjnym: 0010 Kolonia Jabłonna oraz na działce nr ewid. 457 w obrębie 0042 Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja Nr 6/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 157/1 i 235 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów oraz na działce nr ewid. 145/2 w obrębie geodezyjnym 0043 Maksymilianów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 12:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.4 pkt 2 oraz art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2022. Poz. 503 zm. /, zawiadamia się strony postępowania w sprawie țWdania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 k V, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 14:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY PRZYTYK


działając na podstawie uchwały Nr XXIII.222.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r. sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 6264) oraz Zarządzenia Nr 24.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków
o g ł a s z a
konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Żmijków.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk Nr 24.2023 z dnia 21.02.2023 r.

 

Formularz ankiety

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 13:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-17 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. DZ.U. z 2020r. poz.256 ze zm.),

Zawiadamiam strony postępowania

Iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:

„Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna”

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-28 19:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 7/2023 lokalizncji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego placu targowego na plac zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników zlokalizowanego na działkach nr 477/2, 477/10 oraz części działki nr 477/8 w obrębie 0033 Słowików na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-03 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 8/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 1 0, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: : budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-13 10:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 29 marca 2023 r. została "dana decyzja Nr 9/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym zlokalizowanych na działkach nr 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-29 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz