Ogłoszenia » 2009
INFORMACJA 

w sprawie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego  z  terenu Gminy Przytyk

 więcej>>>

Data wprowadzenia informacji 2009-12-01 11:14:46 Informację zaktualizowano 2009-12-02 14:15:43, wprowadzający:Monika Marasek

 

Zawiadomienie 
o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowików” na działkach obręb Słowików więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 10:28:22, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

OBWIESZCZENIE 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Słowików  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-10-28 11:58:43 Informację zaktualizowano 2009-10-29 11:28:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński

 

Informacja Wójta Gminy Przytyk 

INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZYTYK


 Wójt Gminy Przytyk informuje, że na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie został powołany


Pan Paweł Kowalczyk zam. Radom.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 14:19:25 Informację zaktualizowano 2009-10-21 14:22:57, wprowadzający:Monika Marasek

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Przytyk ogłasza nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 15:36:47 Informację zaktualizowano 2009-09-07 15:37:53, wprowadzający:Marcin Kośla

 

Ogłoszenie 

Wójt Gminy Przytyk poszukuje lekarza o specjalności: internista, medycyna rodzinna na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 13:32:33, wprowadzający: Marcin Kośla

 

Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:06:33 Informację zaktualizowano 2009-08-17 11:09:27, wprowadzający:Marcin Kośla

 

 Działanie 8.1 PO KL „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:05:47 Informację zaktualizowano 2009-08-17 11:09:12, wprowadzający:Marcin Kośla

 

Ogłoszenie 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.


Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL:


- w dniu 27 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,


- w dniu 30 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.1 PO KL „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”,


- w dniu 03 sierpnia 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.


Jednostki Samorządu Terytorialnego są naturalnymi beneficjentami ww. działań. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w dołączonych załącznikach – ogłoszeniu o naborach.


Załączniki - ogłoszenie o naborach

 Działanie 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:04:38 Informację zaktualizowano 2009-08-17 11:10:52, wprowadzający:Marcin Kośla

 

Informacja 

WÓJT GMINY PRZYTYK informuje, że w Urzędzie Gminy Przytyk w dniu 21 lipca 2009 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać osobiście w pokoju 12 lub telefonicznie pod nr tel. 618-00-95 w 37 w godz. 8:00-15:00

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-07-28 14:46:22, wprowadzający: Marcin Kośla