Ogłoszenia » 2006
Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie
publiczne w dziedzinie upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w 2006 roku 
 Ogloszenie nr.1.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 13:09:22 Informację zaktualizowano 2012-08-23 09:47:53, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnedo
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 10:52:45 Informację zaktualizowano 2012-08-23 09:51:25, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Ogloszenie o naborze 
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2006-07-19 13:14:39 Informację zaktualizowano 2012-08-23 10:00:18, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji 
 wyniki wstępnej kwalifikacji
Data wprowadzenia informacji 2006-08-11 09:57:43 Informację zaktualizowano 2012-08-23 10:00:56, wprowadzający:Paweł Wójtowicz