Ogłoszenia » 2012 - 2013

Obwieszczenie 

że w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 14.02.2013r.Inwestora; Jakub Andrzej Zakrzewski, Bielicha 76 A o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ; „Budowa budynku produkcyjnego galwanizerni Budowa, wiaty oraz podczyszczalni ścieków technologicznych na działce nr ewid. 494/5 w miejscowości Bielicha 76 B gmina Zakrzew, wydał w dniu 22 marca 2013r. postanowienie, znak;OŚR.604.1.2013, zawieszające postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:37:17.

 

Obwieszczenie

że w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 14.02.2013r. Inwestora; Jakub Andrzej Zakrzewski, Bielicha 76 A o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ; „Budowa budynku produkcyjnego galwanizerni Budowa, wiaty oraz podczyszczalni ścieków technologicznych na działce nr ewid. 494/5 w miejscowości Bielicha 76 B gmina Zakrzew, wydał w dniu 22 marca 2013r. postanowienie, znak;OŚR.604.1.2013, nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-04-05 13:05:07.

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-04-04 13:50:55.

 

Ogłoszenie

 O wszczęciu postępowania na żądanie Pani Agnieszki Mieszkowskiej – Madej zam.Radom ul.Kilińskiego 8 m 12 , postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączem na działce nr ewid.gruntów 96/3 położonej w Zameczku Kolonii .
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-25 15:20:17.
Informacja o wydaniu decyzji 
 Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: złożonego przez Pełnomocnika; Emilia Krystek PUH Ekoperfekt, ul. Niecała 19, 97- 300 Piotrków Trybunalski w imieniu Inwestora; Łukasz Bednarek, Glinice 9, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 1920 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 115 w miejscowości Glinice, gmina Przytyk
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:15:11.
Obwieszczenie  
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku produkcyjnego galwanizerni Budowa, wiaty oraz podczyszczalni ścieków technologicznych na działce nr ewid. 494/5 w miejscowości Bielicha 76 B gm. Zakrzew dla Inwestora: Maciej Robert Zakrzewski, 26-600 Radom, Bielicha 76A, zakres inwestycji będzie obejmować działkę o nr geodezyjnym 494/5 -obręb Bielicha, gmina Zakrzew
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:12:48.
Ogłoszenie 
 o udzieleniu zamówienia na: "Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg gminnych na terenie gminy Przytyk".
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-20 13:30:47 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:34:46.
Obwieszczenie  

 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowie drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola – Kadłubska Wola na działce nr ewid. gruntów 259 położonej w miejscowości Kaszewska Wola , której inwestorem jest Gmina Przytyk z siedzibą w Przytyku ul.Zachęta 57 reprezentowana przez Wójta Gminy
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-20 13:25:53 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Powiadomienie o wyborze oferty  
 W sprawie: realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2013 r., w zakresie zadania: -organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-08 14:04:51 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Powiadomienie o wyborze oferty  
 W sprawie: realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2013r., w zakresie zadania: - Organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym szczególnie: organizacja zajęć treningowych, meczów, turniejów i imprez sportowo - rekreacyjnych.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-08 14:01:53 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Obwieszczenie  
 o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola – Kadłubska Wola na działce nr ewid. gruntów 259 oraz na części działek nr ewid.gr 256 i 257 położonych w miejscowości Kaszewska Wola , której inwestorem jest Gmina Przytyk z siedzibą w Przytyku ul.Zachęta 57 reprezentowana przez Wójta Gminy
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-06 12:19:14 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Powiadomienie o wyborze oferty  
 W sprawie postępowania pn: „Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-06 12:15:29 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Powiadomienie o wyborze oferty  
 W sprawie postępowania pn. Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-06 09:31:33 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji 
 w sprawie wniosku złożonego przez Pełnomocnika: Emilia Krystek PUH Ekoperfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski w imieniu Inwestora: Łukasz Bednarek, Glinice 9, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 1920 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 115 w miejscowości Glinice, gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-04 13:29:47 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Obwieszczenie 
 Wójt Gminy Przytyk informuje iż,zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Łukasz Bednarek, Glinice 9, 26-650 Przytyk obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 1920 szt. wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 115 w miejscowości Glinice, gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-04 12:22:38 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.

 

Ogłoszenie 
  Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013r - Rodzaj zadania : Organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-17 15:09:44 | Data modyfikacji: 2013-02-20 13:33:31.
Ogłoszenie 
 Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013r - Rodzaj zadania : Organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym szczególnie: organizacja zajęć treningowych, meczów, turniejów i imprez sportowo - rekreacyjnych.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-17 15:03:24 | Data modyfikacji: 2013-01-17 15:08:07.

 

Obwieszczenie  
 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; Przebudowie drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola – Kadłubska Wola na działce nr ewid. gruntów 259 oraz na części działek nr ewid.gr 256 i 257 położonych w miejscowości Kaszewska Wola , której inwestorem jest Gmina Przytyk z siedzibą w Przytyku ul.Zachęta 57 reprezentowana przez Wójta Gminy
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-15 10:56:00 | Data modyfikacji: 2013-01-17 14:03:27.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 
 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, na działce nr ewid. gruntów 41/27 i części działek nr 41/11 i 41/25 położonych w miejscowości Przytyk,
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-12-28 13:09:27 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk 
 o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk, obejmująca część sołectwa Przytyk (Podgajek Zachodni) i wschodnią część sołectwa Słowików.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-12-06 20:31:16 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Informacja o wydaniu decyzji 
 Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Dariusz Barszcz, Wrzos 29, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku garażowego na warsztat pojazdów samochodowych, oraz maszyn , na działce o nr ew. 531/1 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-12-03 12:47:58 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Obwieszczenie  
 o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie Przedszkola Publicznego w Przytyku której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, na działce nr ewid. gruntów 41/27 i części działek nr 41/11 i 41/25 położonych w miejscowości Przytyk,
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-29 11:53:36 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Obwieszczenie 
 w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Dariusz Barszcz, Wrzos 29, 26-650 Przytyk obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku garażowego na warsztat pojazdów samochodowych, oraz maszyn, na działce o nr ew. 531/1 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-28 19:55:10 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Zawiadomienie 
  zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku garażowego na warsztat pojazdów samochodowych, oraz maszyn, na działce o nr ew. 531/1 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-28 19:51:05 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Obwieszczenie  
 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „ROZBUDOWIE wraz z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA DZIAŁCE NR 17/16 W MIEJSCOWOŚCI Zameczek Kolonia, GM. PRZYTYK , której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-27 19:16:27 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Ogłoszenie 
 o udzieleniu zamówienia
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-19 12:32:49 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Obwieszczenie 
 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 1920 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Lokalizacja: Glinice, gmina Przytyk, na działce nr ew. 115.
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-11-16 11:52:40 | Data modyfikacji: 2012-12-28 13:14:09.
Ogłoszenie 
 Wójt Gminy Przytyk ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-14 13:55:06 | Data modyfikacji: 2012-11-14 13:56:55.
Obwieszczenie 
 o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ROZBUDOWA wraz z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA DZIAŁCE NR 17/16 W MIEJSCOWOŚCI Zameczek Kolonia, GM. PRZYTYK której inwestorem jest Gmina Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-13 15:03:10 | Data modyfikacji: 2012-11-14 13:56:55.
Obwieszczenie 
 o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie wraz z przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. gruntów 17/16 położonej w miejscowości Zameczek Kolonia, której inwestorem jest Gmina Przytyk , 26-650 Przytyk
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-07 18:56:10 | Data modyfikacji: 2012-11-07 18:57:03.
Obwieszczenie 
 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie Przedszkola Publicznego w Przytyku której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-07 18:52:37 | Data modyfikacji: 2012-11-07 18:53:41.
Obwieszczenie 
 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZEWICE GM. PRZYTYK;
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-07 18:50:15 | Data modyfikacji: 2012-11-07 18:53:41.
Obwieszczenie 
 o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZEWICE GM. PRZYTYK
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-11-02 19:19:37 | Data modyfikacji: 2012-11-02 19:21:02.
Informacja o wydaniu decyzji 
 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie magazynu opakowań tekturowych i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na część produkcyjna w ramach istniejącego zakładu produkcji opakowań oraz zbiornika nieczystości ciekłych, jako bezprzedmiotowa.
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 21:17:27 | Data modyfikacji: 2012-11-02 19:21:02.
Informacja dla mieszkańców Gminy Przytyk 
 o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-10-18 12:02:58 | Data modyfikacji: 2012-11-07 19:13:10.
Obwieszczenie OSP Suków 
 Obwieszczenie OSP Suków
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-10-17 20:01:50 | Data modyfikacji: 2012-11-07 19:13:10.
Obwieszczenie 
 o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku garażowego na warsztat pojazdów samochodowych, oraz maszyn dla Inwestora: Dariusz Barszcz, Wrzos 29, 26-650 Przytyk, zakres inwestycji będzie obejmować działkę o nr geodezyjnym 531/1 -obręb Przytyk w jednostce ewidencyjnej Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-10-05 09:04:17 | Data modyfikacji: 2012-10-05 09:06:03.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
 Wójt Gminy Przytyk informuje o udzieleniu zamównienia na wykonanie „Dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej Przedszkola Publicznego w Przytyku ”
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-09-21 08:48:10 | Data modyfikacji: 2012-10-05 09:06:03.
Obwieszczenie  
 O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie dróg publicznych i działek prywatnych w miejscowości ; Wrzos działki nr: 66/2, 69/2,69/5,178 droga powiatowa., 66/2, 177 droga gminna i Goszczewice na działkach nr: 191/2, 191/1, 190/1, 192/1, 192/2, 246 droga gminna, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/2, 105/1, 104, 103, 257 droga powiatowa., 213, 102, 214/1, 101, 216, 100, 217/1, 255 droga gminna, 128/3, 128/1, 127, 256/1 droga powiatowa, 217/2, 126, 562 droga gminna., 218, 125/1, 219, 124, 220, 221, 123, 122, 121/1, 222, 223, 120,119, 225,226, 118, 117, 227, 228, 561 droga gminna., 229, 236, 237,239, 373, 373/3, 240/1,374, 241, 242, 238/1, 238/3, 116, 115, 230, 231, 232, 114, 233, 234, 235, 256/2 droga powiatowa., 61, 258 droga gminna, 57/1, 113, 57/2, 93, 98/2, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 369, 368, 566/1, 367/4, 566/2, 366,365, 413, 363,362, 361, 360, 359, 357, 356, 355, 354, 352, 350, 144, 59, 56/3,367/1 której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-09-18 10:52:31 | Data modyfikacji: 2012-10-05 09:06:03.
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Dotyczy postępowania pn. ; „Dokumentację projektowo-wykonawczą i kosztorysową Przedszkola Publicznego w Przytyku ”.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-09-12 18:58:45 | Data modyfikacji: 2012-09-12 19:01:41.
Obwieszcenie o wydaniu decyzji 

 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „zasilenie w energię elektryczną działkę nr ewid.gruntów 445 w Przytyku z przebiegiem linii kablowej przez działki nr ewid.gr. 719, 716 położonych w Przytyku której inwestorem jest PGE - DYSTRYBUCJA S. A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. M.Piłsudskiego 51, Rejonowy Zakład Energetyczny Radom ul. Średnia 49.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:28:44 | Data modyfikacji: 2012-09-12 19:01:41.
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Dotyczy postępowania pn.Wykonanie usługi: „Monitoring wizyjny w Przytyku”
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-27 16:29:28 | Data modyfikacji: 2012-09-12 19:01:41.
Obwieszczenie  
 O wszczęciu postepowania adminstarcyjnego w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowa stacji bazowej RAD 4450 B telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY)
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 12:51:09 | Data modyfikacji: 2012-09-12 19:01:41.
Obwieszczenie 
 O zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa stacji bazowej RAD 4450 B telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY)
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 12:13:58 | Data modyfikacji: 2012-09-12 19:01:41.
Powiadomienie o wyborze oferty 
 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gaczkowice
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 12:03:25 | Data modyfikacji: 2012-08-23 12:04:23.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 
 O wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zasileniu w energię elektryczną działkę nr ewid.gruntów 719, 716, 445 w Przytyku której inwestorem jest PGE - DYSTRYBUCJA S. A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. M.Piłsudskiego 51, Rejonowy Zakład Energetyczny Radom ul. Średnia 49
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 11:32:00 | Data modyfikacji: 2012-08-23 12:04:23.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 
 O wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:„budowie stacji bazowej RAD 4450 B telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) na działce o nr ewid. gruntów 61 położonej w Żerdzi „ której inwestorem jest P 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 11:24:50 | Data modyfikacji: 2012-08-23 12:04:23.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 
 dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie magazynu opakowań tekturowych i zmian sposobu użytkowania budynku gospodarczego na część produkcyjną w ramach istniejącego zakładu produkcji opakowań oraz zbiornika nieczystości ciekłych dla Inwestora: Opakowaniamax Paweł Kołaczek, Krzyszkowice 18, 26-650 Przytyk
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 11:16:44 | Data modyfikacji: 2012-08-23 12:04:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na
zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Przytyk  
 Wójt Gminy Przytyk ogłasza przetarg nieograniczonym ustny na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk o numerach 13/17 oraz 13/18, obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 11:10:37 | Data modyfikacji: 2012-08-23 12:04:23.
Obwieszczenie 
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-08-23 10:15:06 | Data modyfikacji: 2012-08-23 10:33:01.
Obwieszczenie  
 obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią we Wrzosie
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-04-16 13:08:16 | Data modyfikacji: 2012-08-23 10:33:01.
Powiadomienie o wyborze oferty 
 POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY bip.doc
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:19:05 | Data modyfikacji: 2012-08-23 10:33:01.
Obwieszczenie 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na dudowę chodnika i ścieżki rowerowej w Podgajku Zachodnim.
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:35:39 | Data modyfikacji: 2012-09-18 10:54:36.
 

 

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk Informuje iż, została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: budowa sieci wodociągowej z przyłączem na działce nr ewid.gruntów 96/3, części działek nr ewid.gruntów; 95/7, 95/1, 134/23 oraz części pasa drogowego przyległej do drogi powiatowej (nr ewid. dz. 402) w miejscowości Zameczek Kolonia

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-17 10:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Data dokumentu: 2013-04-17 Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na dzierżawę i serwisowanie instalacji zbiornikowej oraz dostawę gazu propan w ilości szacunkowej 50 000 litrów z transportem dla potrzeb ogrzewania hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Szkolna 3.

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-30 11:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty
 

Powiadomienie o wyborze oferty na Budowę Przedszkola Publicznego w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-02 14:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji celu publicznego inwestycji:  Stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami linii kablowych średniego i niskiego napięcia, zasilająca przedsięwzięcie "ZAKŁAD DRZEWNY GAJEWSKI" na działce nr ewid. gruntów 475, 474/2, 476 i 285/1  położonych  w Oblesie

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-10 23:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycjipn.: ”Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku”

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-14 20:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 515, 42/2, 42/1, 500, 41, 40, 514/1, 514/4, 514/5, 30/1, 30/4, 30/7, 30/6, 430 w miejscowości Żerdź, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-11 Skarżysko – Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-14 20:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola- Kadłubska Wola”

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-14 21:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

w sprawie wydania decyzji o ustalenie linii brzegu rzeki Wiązownicy w obrębie miejscowości Jabłonna Gmina Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-21 09:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Obwieszczenie

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie  stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami linii kablowych średniego i niskiego napięcia, zasilająca przedsięwzięcie "ZAKŁAD DRZEWNY GAJEWSKI" na działce nr ewid. gruntów 475, 474/2, 476  położonych  w Oblesie , której inwestorem jest Pan Michał Gajewski zam.Radom ul.Londyńska 14

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-29 21:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 515, 42/2, 42/1, 500, 41, 40, 514/1, 514/4, 514/5, 30/1, 30/4, 30/7, 30/6, 430 w miejscowości Żerdź, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-11 Skarżysko – Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-02 15:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-02 19:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk Informuje iż, została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: budowie  stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami linii kablowych średniego i niskiego napięcia, zasilająca przedsięwzięcie "ZAKŁAD DRZEWNY GAJEWSKI" na działce nr ewid. gruntów 475, 474/2, 476  położonych  w Oblesie , której inwestorem jest Pan Michał Gajewski zam.Radom ul.Londyńska 14.

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-10 15:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk Informuje iż, została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: dla inwestycji polegającej na:  budowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 515, 42/2, 42/1, 500, 41, 40, 514/1, 514/4, 514/5, 30/1, 30/4, 30/7, 30/6, 430 w miejscowości Żerdź, której inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-11 Skarżysko – Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-24 14:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 7/4, 7/5, 7/6, 108 w miejscowości Słowików, 177, 438, 457, 184/4,   w miejscowości Żerdź,  36/2, 13/6, 13/10, 13/17, 13/5 w miejscowości Podgajek Zachodni której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul.Garbarska 21A w imieniu której działa Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-19 12:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-24 21:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

na usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-24 21:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku”.

dla Inwestora: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-09 13:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Obwieszczenie 

 

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 7/4, 7/5, 7/6, 108 w miejscowości Słowików, 177, 438, 457, 184/4,   w miejscowości Żerdź,  36/2, 13/6, 13/10, 13/17, 13/5 w miejscowości Podgajek Zachodni której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul.Garbarska 21A w imieniu której działa Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-09 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Przytyk położonych w Podgajku Zachodnim.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-22 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Ogłoszenie

 

Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytyk przeznaczonych do dzierżawy.

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-22 14:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Obwieszczenie 

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: dla inwestycji polegającej na:  budowie obiektów infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na  częściach działek nr ewid. 7/4, 7/5, 7/6, 108 obręb Słowików, 177, 438, 457, 184/4 obręb Żerdź oraz 36/2, 13/6, 13/10, 13/17, 13/5 obręb Podgajek Zachodni, w gminie Przytyk której inwestorem jest PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-11 Skarżysko – Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-23 14:32, wprowadzający: W

 


 

o udzieleniu zamówienia - kredyt 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-06 23:23, wprowadzający: KOPIA BIP

 

 


 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytykdla planowanego przedsięwzięcia polegającego nabudowie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku na działkach o nr ew. 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, obręb Słowików, jednostka ewidencyjna Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-17 21:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja o wydaniu  decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku na działkach o nr ew. 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, obręb Słowików, jednostka ewidencyjna Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-30 21:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014.

 

Zaproszenie do współpracy

Zarządzenie Wójta

Załącznik do Zarządzenia

Program i zasady współpracy

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-08 12:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na usługę pn „ Dostawa żużla na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-14 14:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS

 

na świadczenie usług edukacyjnych w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn.:  „Jesteśmy za indywidualizacją”

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-15 17:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS

 

na usługę pn "Świadczenie usług edukacyjnych w klasach I III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn. Jesteśmy za indywidualizacją Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-26 15:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS

 

na dostawę  węgla kamiennego orzech I - 28 000 kJ w ilości szacunkowej 350 ton oraz dostawę  miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 30 ton dla potrzeb  Szkół z terenu Gminy Przytyk 

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-10 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS

 

na „Dostawę 350 ton - węgla kamiennego orzech I - 28 000 kJ i 30 ton miału wysokokalorycznego dla Szkół z terenu gminy   Przytyk”.  

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-17 15:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do pub licznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 07 stycznia 2014r. do 31 grudnia  2014r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją  przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV”.

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska