Ogłoszenia » 2020

 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Gminę Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-03 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-10 22:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

POŚ

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr. 1 JPG

Załacznik nr. 1 PDF

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-28 13:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zadubody dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w  miejscowości Ostrołęka, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 144, której inwestorem  jest Pan Dariusz Śmiałek zam. Ostrołęka 27, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-03 09:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka  Nr 54/4 o pow. 0,0101 ha, położonej w miejscowości Witoldów, gmina Przytyk, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Przytyk z przeznaczeniem pod „rozbudowę drogi gminnej Nr 350921 w miejscowości Witoldów , obręb Witoldów na terenie gminy Przytyk, odcinek o długości L=982,00 mb.”

 

Obwieszczenie

DecyzjaData wprowadzenia informacji: 2020-02-07 21:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r.

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. slipu do wodowania łodzi oraz pomostu w czaszy zbiornika „Domaniów”, zlokalizowanych na dz. O nr.ew. 416/2, 417/2 i 434, obręb 0034 w m. Wólka Domaniowska, gm. Przytyk, pow. Radomski.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-07 21:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-12 15:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-13 14:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Marila Białaczak

Załączniki:

 

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – uchwała

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – uzasadnienie

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – POŚ

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - Zał. 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-24 08:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

 

 


 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-02 12:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gospodarstwa Hodowlanego Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Marola Białczak

 

 


 

nformacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gospodarstwa Hodowlanego Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Informacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie „Rozbudowie fermy drobiu miejscowości Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

o ustaleniu warunków zabudowy nr 8.2020  pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ostrołęka, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 144.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-18 15:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

w sprawie wydania w dniu 18 marca 2020 r. decyzji Nr. 21/SPEC/2020 znak: WI.7821.32.1.2019M, orzekającą i utrzymująca w mocy decyzje Starosty Radomskiego Nr. 2064.2019 z dnia 19 sierpnia 2019. Znak: BA.6740.502.2019, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk- Jedlińsk.  

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-21 08:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce 6/4 w obrębie geodezyjnym: 0019 Oblas, jednostka ewidencyjna: 142509_2Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Pan Arnold Marszałek zam. ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (15 kV) przewidzianej do realizacji na działkach: 285/2, 396, 235/4, 451/2, 451/1, 390/1, 202, 201, 211/1, 392/1, 225, 448/4, 394, 395, 227/2, 227/1, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice – część A w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

 

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A POŚ

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Uchwała

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Uzasadnienie

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Zał. Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-19 22:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice – część B w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B POŚ

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Uchwała

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Uzasadnienie

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Zał. Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-19 22:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Postanowienie Starosty Radomskiego

 

w sprawie sprostowania decyzji Nr 2064.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-14 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 
Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-28 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak