Ogłoszenia » 2010
Ogłoszenie o przetargu  

Wójt Gminy ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 15:31:19 Informację zaktualizowano 2010-11-03 15:32:56, wprowadzający:Monika Marasek

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 
Gmina Przytyk, informuje że została zawarta umowa  na dostawę węgla.. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-09-24 10:51:25, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

Ogłoszenie 

 Wójt Gminy Przytyk podaje do informacji wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu.


  Szczegółowe informacje dotyczące zbywanch nieruchomości można uzyskać osobiście w pokoju 12 lub telefonicznie pod numerem tel. 618-00-65 wew. 37 w godz. 800-1500.

 Nieruchomosci do zbycia-2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 14:20:41, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - zmiana 
Gmina Przytyk informuje ze nastapiła zmiania w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2010r. o udzieleniu zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na ;  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.440.766,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą; ” Budowa kanalizacji Przytyk- Podgajek”,” Budowa wodociągu w Wygnanowie”, Budowa drogi Studzienice – Dęba”,” Budowa drogi Wrzeszczów – Czarnocin”, .... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 13:39:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia  
Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; na ; Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.440.766,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą; ” Budowa kanalizacji Przytyk- Podgajek”,” Budowa wodociągu w Wygnanowie”, Budowa drogi Studzienice – Dęba”,” Budowa drogi Wrzeszczów – Czarnocin”, „ Budowa ulicy Słowackiego I etap”, „ Budowa drogi Wygnanów przez wieś”, „ Budowa drogi Potkanna przez wieś”, „ Budowa drogi Słowików przez wieś” została zawarta umowa .... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-31 13:44:50, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

Powiadomienie o wyborze oferty 

Pismo Wójta Gminy Przytyk o wyborze oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 13:49:59, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie do
Dpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr
SIWZ-b-341/1/2010 nr 6 

Zapytanie I  - Czy gmina podpisując umowę kredytowa zrezygnuje z zapisu § 11.

 odpowiedź >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 14:11:16, wprowadzający: Monika Marasek

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 5 

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Zaświadczenie o nadaniu REGON

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika

Sprawozdanie Rb-Z (ZOZ) za II kw. 2010

 Zapytania i odpowiedzi
Data wprowadzenia informacji 2010-08-03 09:12:19 Informację zaktualizowano 2010-08-03 09:48:58, wprowadzający:Mariusz Wikaliński

 

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie do ogłoszenia
w sprawie udzielenia i obsługi kredytu 
W sprawie sprawozdania Rb-27S za II kwartał 2010r

Sprawozdanie

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 15:14:25 Informację zaktualizowano 2010-08-03 08:58:56, wprowadzający:Mariusz Wikaliński

 

Zapytania i Odpowiedzi Nr. 3 
 Zapytania i odpowiedzi
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 12:36:08 Informację zaktualizowano 2010-07-26 12:40:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński