Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy » Zadania i kompetencje