Kategoria: Nabór na wolne stanowiska pracy

 

Do pobrania:

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy PrzytykOgłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor w referacie finansowo – budżetowym w Urzędzie Miejskim w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-06-10 08:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-26 08:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-13 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wynikach naboru

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-20 09:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-12 11:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-23 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-24 14:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-06 14:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-12 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-29 11:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-16 19:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-24 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-01 16:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-12 11:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-14 13:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 13:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-18 17:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 07:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 14:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-17 16:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika referatu finansowo — budżetowego w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-15 08:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-28 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-30 15:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika referatu finansowo — budżetowego w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-24 14:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika referatu finansowo — budżetowego w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-24 13:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-09 15:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 09:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-23 12:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-20 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 15:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-05 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 14:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 10:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-25 14:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś

 


 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Młodszy referent ds. płac pracowników placówek oświatowych

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-30 08:30, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Gładyś

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-14 13:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Gładyś


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-08 11:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-22 07:55, wprowadzający: Anna Kosuniak

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-25 09:38, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy inspektor ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-09 14:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-21 13:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-03 16:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy inspektor ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-15 11:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-04 10:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-15 10:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-30 11:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy inspektor ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-01 11:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-15 10:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek


 

Wójt Gminy Przytyk Ogłasza Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 09:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-08 14:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-25 08:44, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-25 08:45, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

 


 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-07 12:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-18 15:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek


 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. inwestycji oraz planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-14 09:58, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Informacja o wynikach naboru

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-07 11:59, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek