Kategoria: Kontrola


Kontrola Zarządcza

 

Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 16 grudnia 2010r 

w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.

Załącznik 1

 

Zarządzenie Nr 2a.2011 z dnia 31 stycznia 2011r. 

 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

Zarządzenie Nr 62.2011 z dnia 5 grudnia 2011

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/10 Wójta Gminy Przytyk z dn. 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu   prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Przytyku i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jej koordynacji

 

Zarządzenie Nr 8 2012 z dnia 30 stycznia 2012

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy

 

Zarządzenie Nr 8.2013 z dnia 16 stycznia 2013r. 

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostek organizacyjnych Gminy

 

Zarządzenie Nr 19.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przytyk i gminnych jednostkach organizacyjnych

 

Zarządzenie Nr 20.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem dla Urzędu Gminy Przytyk i jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk.

 

Zarządzenie Nr 3a.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok w Urzędzie Gminy w Przytyku i jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie systemu kontroli zarządczej

 

Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy w Przytyku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Przytyk

 

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu oceny systemu kontroli zarządczej obowiązujących w Gminie Przyty

 

Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia wzozu i harmonogramu sporządzania Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej

 

Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia wzoru Rejestu Ryzyk obowiązującego w roku 2018

 

Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia Planu Działalności Gminy Przytyk na rok 2018

 

Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Przytyk

 

 


 

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Przytyk za 2018 rok

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 13:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Przytyk za 2019 rok

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-28 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 Kontrola Zewnętrzna

 

Protokół z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 12 marca 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-15 15:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Kontrola Targowiska 2022 r.

Protokół kontroli

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-08 09:29, wprowadzający: Anna Kosuniak