Kategoria: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

REJESTR STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYTYK

 

 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

L.p. Nazwa opracowania Nr uchwały Pliki
1 Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk Uchwała nr XXI.96.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 r.  Tekst 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2A
Załącznik nr 2B
Załącznik nr 3
Uzasadnienie

 

 

Archiwalne (nieobowiązujące) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

L.p.  Nazwa opracowania Nr uchwały Pliki
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk Uchwała nr XII/65/99 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 grudnia 1999 r. Studium do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk
2 Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk Uchwała nr XXV.129.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada  2012 r.  Studium do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk