Kategoria: Dokumenty

 

 

 

Raport o stanie gminy za rok 2018

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-17 22:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Raport o stanie gminy za rok 2019

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-30 08:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

Ogólna informacja o debacie

 

Zgloszenie do debaty 2019

 

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 08:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Raport o stanie gminy za rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-08 09:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Muskała

Ogólna informacja o debacie

 

Zgloszenie do debaty 2020

 

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-08 09:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Muskała

 

 


 

Raport o stanie gminy za rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-09 08:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalna Kowalczyk

 

Ogólna informacja o debacie

 

Zgloszenie do debaty 2021

 

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-14 13:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Przytyk za 2020 rok

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-29 15:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Przytyk za 2021 rok

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-30 15:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Raport o stanie gminy za rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-01 10:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Emilia Rybińska

 

 

Ogólna informacja o debacie

 

Zgloszenie do debaty 2022

 

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-01 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Przytyk za 2023 rok

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-28 20:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Raport o stanie gminy za rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2024-05-31 14:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Emilia Rybińska

 

 

Ogólna informacja o debacie

 

Zgloszenie do debaty 2024

 

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie

Data wprowadzenia informacji: 2024-05-31 14:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl