Kategoria: Status prawny

 

Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Siedzibą Spółki jest Przytyk.

 

Założycielem Spółki i jedynym Wspólnikiem jest Gmina Przytyk.

 

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.