Kategoria: Program Integracji Społecznej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 13:05:50 Informację zaktualizowano 2009-01-08 14:54:07, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 
 

 

Program Integracji Społecznej


Działania podjęte  w ramach Programu Integracji Społecznej…

 więcej>>>

 

Data wprowadzenia informacji 2008-04-16 13:39:56 Informację zaktualizowano 2009-05-29 09:51:47, wprowadzający:Monika Marasek
Program Integracji Społecznej 
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi Integracji Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 12:55:59 Informację zaktualizowano 2008-05-09 12:58:49, wprowadzający:Monika Marasek
Sprostowanie 
Urząd Gminy w Przytyku informuje, że w "Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej" z dnia 09 maja 2008r. podano kwotę dotacji na realizację usług w ramach programu PPWOW w wysokości 350776zł a wonno być podane 353950zł. 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 14:24:47, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY: Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 10:34:15, wprowadzający: Monika Marasek
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Poznawanie innych kultur”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:26:05 Informację zaktualizowano 2008-05-20 13:28:48, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY: Poznawanie innych kultur”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 10:34:21, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Bądźmy aktywni i radośni”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:40:08 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:45:46, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Bądźmy aktywni i radośni”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:13:07, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Media Mówią”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:23:06 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:44:30, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Media Mówią”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:15:32, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Gramy z Góralami”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:29:23, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Gramy z Góralami”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:17:10, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Lepsze pływanie niż w monitor wpatrywanie”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:32:08, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Lepsze pływanie niż w monitor wpatrywanie”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:19:58 Informację zaktualizowano 2008-07-30 11:20:47, wprowadzający:Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Sekcja lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:34:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Sekcja lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:24:01, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Klub aktywnych rodzin”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:35:36, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Klub aktywnych rodzin”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:25:26 Informację zaktualizowano 2008-07-30 11:25:55, wprowadzający:Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Tanecznym krokiem do Europy”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:37:03, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Tanecznym krokiem do Europy”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:27:50, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Przytyckie turnieje piłki siatkowej i plażowej”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:39:54, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY:

„Przytyckie turnieje piłki siatkowej i plażowej”  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 11:29:44, wprowadzający: Marcin Kośla
Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Wypoczywam aktywnie poznając swój kraj”.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-01-07 14:36:48, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

OFERTA DOTYCZY: „Wypoczywam aktywnie poznając swój kraj”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:45:29 Informację zaktualizowano 2009-02-11 08:49:05, wprowadzający:Monika Marasek
 


pliki załączników składanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację usług integracji społecznej  
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 10:37:04 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:10:25, wprowadzający:Marcin Kośla
załączniki 
Oferta techniczna i finansowa  plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 13:01:27 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:11:10, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 13:05:28 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:11:31, wprowadzający:Marcin Kośla
 

Raport z Oceny Ofert

 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:41:09 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:11:56, wprowadzający:Marcin Kośla
 

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:38:49 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:12:16, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP  plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:39:58 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:13:37, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Kwestionariusz niezależności  plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 13:44:26 Informację zaktualizowano 2008-06-23 13:14:33, wprowadzający:Marcin Kośla
Lista aktywności w Gminie Przytyk - 2009r. 
 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-10-07 14:40:35, wprowadzający: Monika Marasek