Kategoria: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 11:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 12:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Ostatek