Kategoria: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYTYK  

 

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

L.p.

 

Nazwa opracowania

 

Nr uchwały

 

Pliki

1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk na fragmencie obszaru sołectwa Dęba.

Uchwała nr XXIX/135/2001 Rady Gminy

w Przytyku z dnia 30 listopada 2001 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2001 r.,

nr 264, poz. 6258

 

 

 

Tekst 

 

Załącznik nr 1 (część 1)

 

Załącznik nr 1 (część 2)

 

 

 

 

 

2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wólka Domaniewska.

Uchwała nr XXXI/162/2002 Rady Gminy

w Przytyku z dnia 15 lutego 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r.,

nr 73, poz. 1474

 

 

Tekst 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Domaniów i Wólka Domaniowska

Uchwała nr VI/35/2003 Rady Gminy

w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2003 r.,

nr 168, poz. 4119

 

 

 

 

 

Tekst 

Załącznik nr 1 (część 1)

Załącznik nr 1 (część 2)

 

 

 

 

4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wólka Domaniowska

Uchwała nr VI/36/2003 Rady Gminy

w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2003 r.,

nr 168, poz. 4120

 

 

Tekst 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A

Uchwała nr XXII.135.2016 Rady Gminy

Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7425

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

 

 

 

5.1 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr LEX-I 4131

146 2016 J Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2016 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7099

Tekst
5.2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A

Uchwała nr XXXIX.299.2018 Rady Gminy

Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 4608

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

 

 

6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część B

Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady gminy

Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 6331

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

 

 

6.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część B

Uchwała nr XLV.342.2018 Rady Gminy

Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 11265

Tekst
7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk

Uchwała nr XXXIX.300.2018 Rady Gminy

Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 4609

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

 

 

8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk

Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy

Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 6198

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

 

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - część A

Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy

Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 11352

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10, 41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk

Uchwała nr IX.79.2019 Rady Gminy

Przytyk z dnia 1 października 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 13180

 

 

Tekst

Załącznik nr 1

 

11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - część A Uchwała nr XV.150.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r., poz. 8860 Tekst uchwały
Załącznik nr 1

 

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania

L.p. Nazwa opracowania Nr uchwały intencyjnej Pliki
1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - część B

Uchwała nr XXII.136.2016 Rady Gminy

Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r., zmieniona uchwałą nr XXXI.217.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. oraz zmieniona uchwałą nr III.12.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Uchwała nr XXII.136.2016

Uchwała nr XXXI.217.2017

 

Uchwała nr III.12.2018

 

 

 

 

 

2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgaje Zachodni w gminie Przytyk - część A w zakresie przebiegu linii zabudowy w terenie 10MU Uchwała nr XXXVII.272.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r.  Uchwała nr XXXVII.272.2017
3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Deba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.  Uchwała nr VI.41.2019
4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.  Uchwała nr VI.42.2019

 

 

Archiwalne (nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

L. p.  Nazwa opracowania Nr uchwały Pliki
1 Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Uchwała nr XVIII/81/92 Rady Gminy w

Przytyku z dnia 28 września 1992 r. 

Plan do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wólka Domaniewska

Uchwała nr XXXI/163/2002 Rady Gminy w

Przytyku z dnia 15 lutego 2002 r.

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r.,

nr 73 , poz. 1475

Plan do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk