Organizacje pozarządowe » 2023

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku wraz z ogłoszeniami :piłka nożna oraz piłka sitkowa

2. Oferta
3. Umowa

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 13:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Powiadomienie o wyborze oferty, piłka siatkowa

 

Powiadomienie o wyborze oferty, piłka nożna

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-17 13:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2024 rok jest program obowiązujący w 2023 roku.

Konsultacje trwają od 06 października 2023 r. do 27 października 2023  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2024 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2023  roku na:

-adres poczty elektronicznej malgorzata.korgul@przytyk.pl,

-numer faksu 48 618-00-87,

-osobiście w godzinach 7:45-15:45 w Urzędzie Gminy, pokój nr 27 (sekretariat)

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zarządzenie 82.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 paździenik 2023 roku

Formularz

Program i zasady współpracy

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-10 10:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-13 12:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl