Organizacje pozarządowe » 2019

 


Ogłoszenie

 

Zarządzenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka nożna.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-24 12:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie 

 

Zarządzenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka siatkowa.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-24 12:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-27 13:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-27 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2020 rok jest program obowiązujący w 2019 roku.

Konsultacje trwają od 28 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 26

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2020 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 wrzesnia 2019  roku na:

- adres poczty elektronicznej justyna.pudzianowska@przytyk.pl,

- numer faksu 48 618-00-87

 

Załączniki:

FORMULARZ

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI

ZARZĄDZENIE NR 30

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-28 15:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 
Sprawozdanie z konsultacji

 

projektu  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018. 450 z późn. zm. ) na 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-11 11:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska