Organizacje pozarządowe » 2020

 

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-10 17:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-10 17:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-08 11:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-08 11:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

 

Zarządzenie nr 19.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04.05.2020r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji programu wpsółpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-14 09:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska