Organizacje pozarządowe » 2021

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-15 10:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-15 10:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
Sprawozdanie

 

z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-15 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2022 rok jest program obowiązujący w 2021 roku.

Konsultacje trwają od 07 września 2021 r. do 07 października 2021  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 26

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2020 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07 października 2021  roku na:

-adres poczty elektronicznej justyna.pudzianowska@przytyk.pl,

-numer faksu 48 618-00-87,

 

ZARZĄDZENIE Nr 51.2021 Wójta Gminy Przytyk z  dnia 6 września 2021 roku

Formularz

Program i zasady współpracy

                                                                                                         

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-07 11:45, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 07.09.2021 Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Sprawozdanie z konsultacji

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-13 14:00, wprowadzający: Anna Kosuniak