Organizacje pozarządowe » 2022

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 15:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Autor dokumentu: Justyna Pudzinowska

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-08 13:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
2. Ogłoszenie
3. Oferta
4. Umowa
5. Sprawozdanie

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 15:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzinowska

 

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-08 13:53, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-28 13:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska