Organizacje pozarządowe » 2016

 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-04 14:03, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki siatkowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:54, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Sprawozdanie

 

z realizacji programu współpracy  Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-09 13:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA ROK 2017.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2017 rok jest program obowiązujący w 2016 roku.

Konsultacje trwają od 19 sierpnia 2016 r. do 23 września 2016  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 12 (parter).

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2016  roku na:

-adres poczty elektronicznej monika@przytyk.pl,

-numer faksu 48 618-00-87,

 

Wójt Gminy Przytyk

 

/-/ Dariusz Wołczyński

Zarządzenie 43.2016

Załącznik nr 1 - Formularz

Program

Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-22 14:42, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska