Organizacje pozarządowe » 2015

 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-26 14:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki sietkowej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-26 14:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Sprawozdanie

 

z realizacji programu współpracy  Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-02 09:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.

Konsultacje trwają od 26 sierpnia 2015 r. do 25 września 2015  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 12 (parter).

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2015  roku na:

  • adres poczty elektronicznej monika@przytyk.pl,
  • numer faksu 48 618-00-87.

ZARZĄDZENIE Nr 43.2015

Załącznik nr 1 - Formularz

Program

Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-27 22:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Data dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Raport

 

z konsultacji społecznych "Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizacyjnch Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"

 

ZPZZPiW_ROF_Sprawozdanie z konsultacji społecznych

ZPZZPiW_ROF_Załącznik nr 1 do sprawozdania

ZSTZ_w_ROF_Sprawozdanie z konsultacji społecznych

ZSTZ_w_ROF_Załącznik nr 1 dosprawozdania

Strategia rozwoju ROF_Raport z konsultacji społecznych

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-29 10:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Sprawozdanie z konsultacji

 

projektu Programu współpracy z organiazcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-30 09:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska