Organizacje pozarządowe » 2014

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2014 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-01 08:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Sprawozdanie
 

z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-01 08:42, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015.

Konsultacje trwają od 04 września 2014 do 06 października 2014 roku. Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2015 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2014 roku na: adres poczty elektronicznej monika@przytyk.pl, numer faksu 48 618-00-87.

 

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 31.2014

Program

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-04 10:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Sprawozdanie

 

z konsultacji projektu Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-14 12:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska