Organizacje pozarządowe » 2017

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r- piłka nożna.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-10 13:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r- piłka siatkowa.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-10 13:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.- piłka siatkowa.

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.  w zakresie zadania: organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.  w zakresie zadania: organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej.

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-31 13:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-10 11:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA ROK 2018.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2018 rok jest program obowiązujący w 2017 roku.

Konsultacje trwają od 07 września 2017 r. do 06 października 2017  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy

w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 26

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2017  roku na:

-adres poczty elektronicznej justyna.pudzianowska@przytyk.pl,

-numer faksu 48 618-00-87,

 

 

Wójt Gminy Przytyk

 /-/ Dariusz Wołczyński

 

Zarządzenie 30.2017

Załącznik nr 1 - Formularz

Program

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-07 13:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska