Organizacje pozarządowe » 2018

Ogłoszenie 

 

Zarządzenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka nożna.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-08 08:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2018-02-07 Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka siatkowa.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-08 08:53, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2018-02-07 Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Wójt Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.

 

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu na 2019 rok jest program obowiązujący w 2018 roku.

Konsultacje trwają od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018  roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.przytyk.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, pokój nr 26

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2019 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018  roku na:

-adres poczty elektronicznej justyna.pudzianowska@przytyk.pl,

-numer faksu 48 618-00-87,

 

FORMULARZ OPINII DO PROJEKTU PROGRAMU I ZASAD WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.

 

ZARZĄDZENIE Nr 50.2018 Wójta Gminy Przytyk z  dnia 30 lipca 2018 roku

 

w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Załącznik nr 1 :PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-01 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska