Organizacje pozarządowe » 2018

Ogłoszenie 

 

Zarządzenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka nożna.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-08 08:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2018-02-07 Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r- piłka siatkowa.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-08 08:53, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2018-02-07 Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym: organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-09 23:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska