Ochrona Środowiska » Postanowienia i obwieszczenia w sprawach z zakresu ochrony środowiska
obieszczenie 
 obwieszczenie Wójta Gminy.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 14:54:28, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie
 
 

                 Gmina Przytyk informuje, że „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest powstałych w wyniku huraganu w dniu 14 lipca 2011 r. na terenie gminy Przytyk dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 32 709,69 zł”.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 10:48:59 Informację zaktualizowano 2012-02-08 14:12:22, wprowadzający:Justyna Pudzianowska, autor: Alicja Kwiatkowska
Obwieszczenie 

Wojt Gminy Przytyk zawiadamia o uruchomieniu zakładu mechaniki samochodowej w istniejącym obiekcie gospodarczym na terenie działki o numerze ewidencyjnym 267 położonej w miejscowości Dęba....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 12:52:00 Informację zaktualizowano 2011-03-25 12:52:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia o: wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom ul. Graniczna 24 obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 13:54:24 Informację zaktualizowano 2010-12-06 13:55:32, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji 
Dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 13:42:48 Informację zaktualizowano 2010-12-06 13:56:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie 
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku od km około 15+527 ÷ do km około 17+775.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 10:39:04 Informację zaktualizowano 2010-12-01 10:39:37, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
P O S T A N O W I E N I E 

Wójt Gminy Przytyk. Postanawiam: Nie stwierdzać konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 11:12:19 Informację zaktualizowano 2010-11-30 11:15:59, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięciapolegającego na: 


 „ Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk- Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca"

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 10:12:16 Informację zaktualizowano 2010-11-03 10:14:55, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięciapolegającego na:

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk- Wawrzyszów więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 12:27:35, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:- budowie zakładu produkcji opakowań wraz z zapleczem socjalnym.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-16 08:02:14 Informację zaktualizowano 2010-06-16 08:03:25, wprowadzający:Monika Marasek
POSTANOWIENIE  

Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku od km około 15+527 ÷ do km około 17+775 do czasu przedłożenia  przez Wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 11:34:25 Informację zaktualizowano 2010-06-04 11:35:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
OBWIESZCZENIE 
że w dniu 04 czerwca 2010r. zostało wydane postanowienie Znak: OŚR 7624/3/10 o  nałożeniu na Inwestora: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów na odcinku od km ok. 15+527 - do km ok. 17+775 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 11:14:57, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  wdrożeniu nowoczesnej technologii do profilowania wzdłużonego i poprzecznego parkietów dwuwarstwowych w Zakładach Drzewnych „Gajewski” Michał Gajeski 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 10:25:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk o wszczęciu
postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 15:03:16, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


- wykonaniu obiektu usługowo- handlowego na działce nr 59/6 w miejscowości


  Zameczek Kolonia, gmina Przytyk z niezbędną infrastrukturą techniczną,


- uruchomieniu stacji obsługi ( warsztatu naprawczego) pojazdów samochodowych,


  sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych

 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 15:14:27 Informację zaktualizowano 2010-04-12 15:18:23, wprowadzający:Monika Marasek
OBWIESZCZENIE  
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TED” w Przytyku. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-01-22 12:00:34, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
OBWIESZCZENIE  

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Słowików na działkach obręb Słowików

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 11:14:47, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie 
o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowików” na działkach obręb Słowików więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 11:09:03, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
OBWIESZCZENIE 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Słowików.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-11-02 12:22:05 Informację zaktualizowano 2009-11-02 12:23:32, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie  

Urząd Gminy wZakrzewie informuje że został złożony w dniu  01.10.2009r wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacjeDotyczy realizacji inwestycji polegającej na budowie :„ Nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr. 740 relacji Radom – Zakrzew – Przytyk – Potworów na odcinku Przytyk- Zakrzew – Radom


 

 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-10-05 14:01:40 Informację zaktualizowano 2009-10-05 14:26:24, wprowadzający:Monika Marasek
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 14 września 2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350919W Studzienice - Dęba na działkach w obrębach ewidencyjnych Studzienice i Kolonia Studzienice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 14:04:57, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350919W Studzienice - Dęba” na działkach w obrębach ewidencyjnych Studzienice i Kolonia Studzienice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 14:01:40, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350919W Studzienice - Dęba, zakres inwestycji będzie obejmować działki w obrębach ewidencyjnych Studzienice i Kolonia Studzienice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-18 10:50:57, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Potkanna na działce w obrębie ewidencyjnym Potkanna

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:34:31, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potkanna” na działce w obrębie ewidencyjnym Potkanna

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:29:20, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów – Czarnocin na działce w obrębie ewidencyjnym Wrzeszczów

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-30 13:47:17, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów - Czarnocin”na działce w obrębie ewidencyjnym Wrzeszczów

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-30 13:41:03, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej ul. Słowackiego w miejscowości Przytyk  na działkach w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 12:18:40, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w miejscowości Przytyk” na działkach w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 12:12:48 Informację zaktualizowano 2009-07-29 12:13:11, wprowadzający:Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Potkanna,  zakres inwestycji będzie obejmować działkę w obrębie ewidencyjnym Potkanna

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:35:06 Informację zaktualizowano 2009-07-03 12:39:45, wprowadzający:Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów - Czarnocin,  zakres inwestycji będzie obejmować działkę w obrębie ewidencyjnym Wrzeszczów

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-30 13:19:21, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2009r. na wniosek Gminy Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi gminnej ul. Słowackiego w miejscowości Przytyk, zakres inwestycji będzie obejmować działkę w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 14:10:35, wprowadzający: Marcin Kośla
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk 

zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2009r. Znak: OŚR 7624/9/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350909W przez wieś Wygnanów  na działce ew. nr  302 obręb Wygnanów

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:46:17, wprowadzający: Monika Marasek
Zawiadomienie STRON 

o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350909W przez wieś Wygnanów”

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:50:19, wprowadzający: Monika Marasek
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk”w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-03 14:55:34, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2009r. Znak: OŚR 7624/8/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk, obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk na działce w obrębie Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-21 14:26:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 07:48:50 Informację zaktualizowano 2009-05-21 14:29:42, wprowadzający:Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 01 kwietnia 2009r. Znak: OŚR 7624/7/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Wnioskodawcę: Gmina Przytyk 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57, obowiązku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo- rowerowego wraz z budową kładki pieszo rowerowej przez rzekę Radomkę w ciągu: od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej w  Przytyku w obrębie Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 12:17:41 Informację zaktualizowano 2009-04-01 12:18:55, wprowadzający:Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową kładki pieszo rowerowej przez rzekę Radomkę w ciągu: od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej w  Przytyku” w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 12:10:11, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Przytyk” w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 15:42:28, wprowadzający: Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 05 marca 2009r., Znak: OŚR 7624/5/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Wnioskodawcę: Gmina Przytyk 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450001 Przytyk - Jabłonna w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Podgajek Zachodni i Żerdź

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 12:37:20 Informację zaktualizowano 2009-03-05 12:41:04, wprowadzający:Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450001 Przytyk - Jabłonna w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Podgajek Zachodni i Żerdź

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 12:34:54 Informację zaktualizowano 2009-03-09 15:44:43, wprowadzający:Marcin Kośla
Postanowienie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 Glinice – Maksymilianów w gminie Przytyk w obrębach ewidencyjnych: Maksymilianów i Kolonia Glinice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:41:19 Informację zaktualizowano 2009-03-04 13:54:21, wprowadzający:Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 04 marca 2009r., Znak: OŚR 7624/4/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Wnioskodawcę: Gmina Przytyk 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 Glinice – Maksymilianów w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Maksymilianów i Kolonia Glinice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:37:15 Informację zaktualizowano 2009-03-04 13:54:39, wprowadzający:Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 Glinice – Maksymilianów w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Maksymilianów i Kolonia Glinice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:33:44 Informację zaktualizowano 2009-03-09 15:45:14, wprowadzający:Marcin Kośla
OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że w dniu 04 marca 2009r., Znak: OŚR 7624/3/09 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Wnioskodawcę: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 4, 26-600 Radom, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W (34364) Wieniawa- Przytyk- Jedlińsk w miejscowości Wólka Domaniowska” w obrębie ewidencyjnym Wólka Domaniowska

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:25:03, wprowadzający: Marcin Kośla
Zawiadomienie 

o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W (34364) Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości Wólka Domaniowska” w obrębie ewidencyjnym Wólka Domaniowska

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:19:24, wprowadzający: Marcin Kośla
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji środowiskowej  
Wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w Przytyku” więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:29:51, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk 

Dotyczy wydania postanowienia o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora: Gmina Przytyk z siedziba 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, obowiązku  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji drogi gminnej ul. Słoneczna w Przytyku

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:26:17, wprowadzający: Monika Marasek
Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew 

W przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „ Budowa  nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr. 740 relacji  Radom –  Tomaszów Mazowiecki na odcinku przebiegającym przez gminę Zakrzew i gminę  Przytyk .

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 10:48:41 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:36:54, wprowadzający:Monika Marasek

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: realizacji i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 11/1 położonej w obrębie 0040 Wrzeszczów, gmina Przytyk, powiat radomski,województwo mazowieckie

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-02 17:17, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie  stron

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas na odcinku od km 0+000 do km 1 + 228,16”

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-15 14:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie  stron

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na odcinku od km 0+000 do km 1 + 819,25”

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-15 14:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających materiałów, dokumentów i uzgodnień do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Wrzeszczów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-29 13:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-19 14:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-20 08:06, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Ø 160 zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 533, 873, 900, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 854, 864/2, 864/1, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 w miejscowości Kolonia Potkanna oraz na częściach działek nr ewid. 184, 145, 256, 255, 254, 235, 234, 252, 251, 233/2, 233/1, 232, 231, 248, 247, 230, 229, 228, 243, 242, 241, 240, 239, 224/2, 224/1, 223/2, 223/1, 222/1, 237, 79/2, 79/3, 143, 79/1, 55, 53, 52, 46, 138, 50, 49, 48, 136, 135, 134 i 97 w miejscowości Ostrołęka,  gmina Przytyk; której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Ogłoszenie

 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-29 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-10 14:03, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 13:58, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 14:29, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięciapolegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji położonej na terenie zakładu w Krzyszkowicach 18, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-06 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas gmina Przytyk dla Inwestora:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 15:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10 m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-27 14:24, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na  działkach nr ewid. gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408  w miejscowości Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-04 08:54, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3) w ilości powyżej 10m 3/h , w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-30 15:00, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas40a, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4w miejscowości Oblas gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-04 08:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Jedlińsk, odc. Przytyk - Sukowska Wola"

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-23 23:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk odcinek Przytyk - Sukowska Wola, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-23 23:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, odc. Przytyk - Sukowska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-28 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie budynku hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą na działce ewid. 451/2, 454 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-15 19:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w imieniu Inwestora:  Elektrownia PV 21 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.89  ( obręb 0007) w miejscowości Goszczewice, Gmina Przytyk.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-24 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 25 października 2018 r. na skutek złożonego odwołania wydano decyzję w sprawie dotyczącej okreslenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwestorskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przytyk.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-20 17:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Glinice 9, gmina Przytyk, województwo mazowieckie, na działce nr ewidencyjny 115, obręb 0006 Kolonia Glinice

 

Opinia sanitarna

Opinia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Raport wraz z załącznikami

Uzupełnienie z dnia 11.12.2017

Uzupełnienie z dnia 22.02.2018

Uzupełnienie z dnia 12.04.2018

Obwieszczenie z dnia 07.02.2019

Wyjaśnienie do dokumentacji inwestora z dnia 19.02.2019 r.

Obwieszczenie z dnia 27.02.2019

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-14 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-23 13:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 


 

Obwieszczenie

 

zawiadamia się o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni).

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Zawiadomienie

 

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji Wójta Gminy Przytyk o odmowie utalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni), ponownie prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) w miejscowości Glinice gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-24 12:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) w miejscowości Glinice gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-24 12:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie przedłużeniu terminu załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) w miejscowości Glinice gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-24 12:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowsk
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

w sprawie zabrania materiałów o dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w obrębach geodezynych Przytyk i Oblas.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Postanowienie o zawieszeniu postepowani

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.gr.115 w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-10 11:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa trzech odrębnych ferm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid.106 w miejscowości Jabłonna, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-16 11:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na działce o nr.ewid. 69 w miejscowości Goszczewice, Gmina Przytyk.  

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-27 12:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk w miejscowości Kolonia Glinice

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-13 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Krzyszkowice – Gaczkowice na działkach nr ew. 385/2, 143/14, 143/18, 143/16, 143/19 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-24 14:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.gr.115 w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-03 13:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Postanowienie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.gr.115 w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-03 13:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie-Obwieszczenie

 

o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-05 14:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie-Obwieszczenie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106 w miejscowości Jabłonna, Gmina Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-13 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


Zawiadomienie-Obwieszczenie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce o nr ewid. 69 w miejscowości Goszczewice, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-14 09:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

Wniosek z dnia 23.07.2020r. (data wpływu 6.08.2020r.) Inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. Nr 30, 32/1, 35/1, 36/4, 37/1, 37/2, 563 obręb Wólka Domaniowska, Gmina Przytyk"

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-18 15:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.08.2020r. Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zameczek - Kolonia, gmina Przytyk, województwo mazowieckie" na działce ewid. 13415"

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-02 13:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 


 

Zawiadomienie

 

zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.gr.115 w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-12 16:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Zawiadomienie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.gr.115  miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-12 16:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Zawiadomienie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obręb Przytyk, obręb Oblas.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-12 17:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-16 18:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej nr 350931 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W do m. Jagodno"

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-19 17:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Zawiadomienie

 

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie drogi gminnej Krzyszkowice-Gaczkowice” na działkach nr ew. 385/2, 143/14, 143/18, 143/16, 143/19 w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-28 15:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik


ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)”

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-05 13:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 

 


 

ZAWIADOMINIE - OBWIESZCZENIE

 

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)”

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 16:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 


 

Powiadomienie

 

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie 1

Powiadomienie 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-18 13:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolka Jagodno,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 350931 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W do m. Jagodno”

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 17:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolka Domaniowska,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek ewid. nr 30, 32/1, 35/1, 36/4, 37/1, 37/2, 563 obręb Wolka Domaniowska, gmina Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 17:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zameczek,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zameczek-Kolonia, gmina Przytyk, województwo mazowieckie” na działce nr ewid. 134/15.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 17:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 


 

Powiadomienie

 

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Powiadomienie 1

Powiadomienie 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-23 15:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 115 obręb Kolonia Glinice.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-16 15:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Radomiu zawiadamia strony postępowania, że 26.02.2021r. na skutek złożonego odwołania wydano decyzję w sprawie dotyczącej określenia srodowiskowych uwarunkowń zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwestycyjnych (chlewni).

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-16 16:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Radomiu zawiadamia strony postępowania, że 26.02.2021r. na skutek złożonego odwołania wydano decyzję w sprawie dotyczącej określenia srodowiskowych uwarunkowń zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwestycyjnych (chlewni).

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-16 16:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

P O S T A N O W I E N I E

o zawieszeniu postępowania

 

Na podstawie art. 86d § 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku – ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405);

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na .: budowie  dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. gr. 115 w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk, której inwestorem jest Pan Łukasz Bednarek zam. Glinice 9, 26-650 Przytyk z uwagi na  złożenie  w dniu 21.04.2021 r. wniosku przez inwestora o zawieszenie postępowania w w/w sprawie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-05 15:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Słowików ,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na  Rozbudowie obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej nr 350913W”.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-21 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Glinice ,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 3)w ilości powyżej 10 m3/h na działce nr ew. 30/2 w miejscowości Kolonia Glinice, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-21 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 3) w ilości powyżej 10 m3/h na działce nr ew. 30/2 w miejscowości Kolonia Glinice, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-13 11:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej nr 35091W"

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-13 11:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

  Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-03 13:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 73 ust. 1
i art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś) oraz art. 49 „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 „ustawy ooś”

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 16.09.2021 r. w imieniu Inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 4)w ilości powyżej 10 m3/h w miejscowości Podgajek Wschodni, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-24 15:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krzyszkowice,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcji opakowań na działkach o nr ewid. 451/1, 451/2 i 454 zlokalizowanych w miejscowości Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie”.  

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-02 14:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Wójta Gminy Przytyk

zawiadamiam strony postępowania

 

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 4) w ilości powyżej 10 m3/h w miejscowości Podgajek Wschodni, Gmina Przytyk”

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-07 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik
 

I N F O R M A C J A

o wydaniu  decyzji

 

                   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Kołaczek Sp. z o.o. Krzyszkowice 18, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcji opakowań na działkach o nr ewid. 451/1, 451/2 i 454 zlokalizowanych w miejscowości Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie”

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-13 16:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Wójta Gminy Przytyk

zawiadamiam strony postępowania


że na wniosek z dnia 19.01.2022 r. w imieniu Inwestora: Agnieszka Dryja zam. Oblas ul. Przytycka 11,26-650 Przytyk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 13/6, w miejscowości Słowików, obręb Słowików, Gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-21 15:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

 

DECYZJA

            Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 735 ) po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Dryji zam. Oblas ul. Przytycka 11, 26-650 Przytyk Wójt Gminy Przytyk

Orzeka o umorzeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych  wraz z infrastruktura techniczną na działce o nr ewid. 13/6 obręb 0033 Słowików, gmina Przytyk, powiat radomski, które zostało wszczęte na wniosek Pani Agnieszki Dryji zam. Oblas ul. Przytycka 11, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-29 14:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postepowania

Na podstawie art. 123 oraz art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021 r., poz. 2373) z urzędu,

Wójt Gminy Przytyk

zawiesza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wydobycie kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o nr ewid. 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, gmina Przytyk” do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-30 13:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-31 09:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Golus