Ochrona Środowiska » Informacje o wydanych decyzjach
Informacja o wydanej decyzji  
Informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na    wykonaniu urządzenia wodnego (studni) na działce o nr ew. 62/10 w miejscowości Podgajek Wschodni... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:07:42, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Informacja o wydanej decyzji 
Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu mechaniki samochodowej w istniejącym obiekcie gospodarczym na terenie działki o numerze ewidencyjnym 267 położonej w miejscowości Dęba, w gminie Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie.. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:26:00, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja o wydanej decyzji 

Dotyczy wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


 „Przebudowie drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-30 15:27:05, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

 Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów na odcinku od km ok. 15+527 - do km ok. 17+775 w gm. Przytyk, powiat radomski woj. mazowieckie.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 13:18:41 Informację zaktualizowano 2010-12-09 13:19:19, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Informacja o wydanej decyzji  
Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk- Wawrzyszów  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 11:04:43 Informację zaktualizowano 2010-11-30 11:05:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Informacja o wydanej decyzji  
Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowoczesnej technologii do profilowania wzdłużonego i poprzecznego parkietów dwuwarstwowych w Zakładach Drzewnych „Gajewski” Michał Gajewski. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:04:35, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja o wydanej decyzji 
Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu obiektu usługowo- handlowego na działce nr ew 59/6 w miejscowości Zameczek Kolonia gmina Przytyk wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uruchomieniu stacji obsługi ( warsztatu naprawczego) pojazdów samochodowych, sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-01 11:31:21, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja o wydaniu decyzji 
Informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TED” w Przytyku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zakładu. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 12:30:19 Informację zaktualizowano 2010-05-05 12:33:37, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Informacja o wydanej decyzji 

 


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowików”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-12-17 12:23:39, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja o wydanej decyzji 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 350919W Studzienice - Dęba”  więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 14:59:32, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potkanna” na działce w obrębie ewidencyjnym  Potkanna

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 13:52:32 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:56:07, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów - Czarnocin” na działce w obrębie ewidencyjnym Wrzeszczów

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-11 12:45:14 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:55:35, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w miejscowości Przytyk” na działkach w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-06 13:29:27 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:54:03, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350909W przez wieś Wygnanów” na działce w obrębie ewidencyjnym  Wygnanów

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 13:29:22 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:53:28, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk”w obrębie ewidencyjnym Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:46:29 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:54:49, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja 
<class=msonormal>o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z budową kładki pieszo rowerowej przez rzekę Radomkę” więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 15:29:42 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:52:52, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TED” w Przytyku o pomieszczenia pomocnicze położone na działce nr ewid. 33/2 w Przytyku”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-03 11:50:50 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:50:00, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Przytyk” w obrębie ewidencyjnym Przytyk.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-19 08:02:22 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:51:53, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450001 Przytyk – Jabłonna w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Podgajek Zachodni i Żerdź

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 14:02:04 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:49:36, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W (34364) Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości Wólka Domaniowska”   w obrębie ewidencyjnym Wólka Domaniowska

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 13:51:47 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:49:11, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja o wydanej decyzji 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 Glinice – Maksymilianów w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Maksymilianów i Kolonia Glinice

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 13:48:24 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:48:48, wprowadzający:Monika Marasek
Postanowienie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 3450001 Przytyk - Jabłonna w gminie Przytyk” w obrębach ewidencyjnych: Podgajek Zachodni i Żerdź

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 12:37:56 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:48:09, wprowadzający:Monika Marasek
Postanowienie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W (34364) Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości Wólka Domaniowska” w obrębie ewidencyjnym Wólka Domaniowska

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 13:28:08 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:46:52, wprowadzający:Monika Marasek
Zawiadomienie 
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 263 położonej w obrębie wsi Wola Wrzeszczowska gmina Przytyk dla inwestycji obejmującej przebudowa  drogi gminnej nr 350909W w miejscowości Wola Wrzeszczowska o długości 1 025,46m..  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:50:24 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:42:42, wprowadzający:Monika Marasek
Obwieszczenie 
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 263 położonej w obrębie wsi Wola Wrzeszczowska gmina Przytyk dla inwestycji obejmującej przebudowa  drogi gminnej nr 350909W w miejscowości Wola Wrzeszczowska o długości 1 025,46m..  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:50:01 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:42:02, wprowadzający:Monika Marasek
Decyzja NR 2/2008 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 263 położonej w obrębie wsi Wola Wrzeszczowska gmina Przytyk dla inwestycji obejmującej przebudowa  drogi gminnej nr 350909W w miejscowości Wola Wrzeszczowska o długości 1 025,46m 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:48:39 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:25:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zawiadomienie 

O  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pod nazwą: „ Modernizacja drogi gminnej Kaszewska Wola – Korgulówka”  o długości 694,30m w gminie Przytyk, w powiecie  radomskim, w  województwie  mazowieckim. 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:43:03 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:24:51, wprowadzający:Monika Marasek
Obwieszczenie 

O  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pod nazwą: „ Modernizacja drogi gminnej Kaszewska Wola – Korgulówka”  o długości 694,30m w gminie Przytyk, w powiecie  radomskim, w  województwie  mazowieckim. ..

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:39:00 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:24:07, wprowadzający:Monika Marasek
Decyzja NR 1/2008 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 254 położonej w obrębie wsi Kaszewska Wola gmina Przytyk dla inwestycji obejmującej modernizacje  drogi gminnej Kaszewska Wola - Korgulówka o długości 694,30m...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:35:24 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:22:46, wprowadzający:Monika Marasek

 


 

Informacja o wydanej decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że została wydana decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Opakowania max Paweł Kołaczek, Krzyszkowice 18, 26-650 Przytyk
więcej>>>

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-21 11:07, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja o wydanej decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Transportowe Robert Saternus, ul. Prymasa Augusta Hlonda 25, 41-933 Bytom dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji skupu złomu żelaznego i metali kolorowych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 58 w m. Podgajek Zachodni gmina Przytyk przy ul.
Tomaszowskiej 48

więcej>>>

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-04 11:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że została wydana decyzja  umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez  Pełnomocnika;  Mariusz Siuda Biuro Inżynierskie SMBI, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom w imieniu Inwestora:  Nadleśnictwo Radom ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie drogi leśnej nr 26 na terenie leśnictwa Oblas.
więcej>>>

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-20 11:23, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 819,25”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 14:55, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblas na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 228,16”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 12:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru  wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr Ia zastępcza za studnię nr I) w ilości 10 m3/h w miejscowości Podgajek Wschodni

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-18 14:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-24 09:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-14 14:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk z dnia 22.06.2016 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-10 10:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja o wydaniu decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, odcinek Przytyk – Sukowska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-31 17:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Pana Marcina Zagdańskiego, ul. Starokrakowska 133, 26-600 Radom działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.04.2018 r. w imieniu inwestora: Fabryka Opakowaniamax Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  budynku hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 451/2, 454 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-07 11:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Postanowienie

 

o sprostowaniu decyzji środowiskowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Przytyk- Sukowska Wola

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-10 13:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja  dla Zarządu Powiatu Radomskiego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa Przytyk – Jedlińsk” odcinek Przytyk –Sukowska Wola gm. Przytyk” pow. radomski woj. mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-29 15:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego ujmowaniu wód podziemnych na działce 279/16 w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-20 13:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

Starosty Radomskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk od km 10+059,47 do km 13+ 625,43.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-29 08:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-02 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Gminę Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-03 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 

 


 

I N F O R M A C J A

o wydaniu  decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Spółkę Standard Power Development Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każdy wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106 w miejscowości Jabłonna, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-31 16:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

I N F O R M A C J A

o wydaniu  decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Alsol Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na działce o nr ewid. 69 w miejscowości Goszczewice, Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-01 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska