Ochrona Środowiska » Programy, plany i regulaminy
Program ochrony wód gruntowych przed
zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych
gospodarstw rolnych 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:08:33 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:15:17, wprowadzający:Monika Marasek
Programy Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2012-2015

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 14:44:22 Informację zaktualizowano 2012-03-19 14:35:25, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Plan Gospodarki Odpadami 
 pliki do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 15:00:07 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:17:30, wprowadzający:Monika Marasek
Regulami utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Przytyk 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:10:00 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:18:02, wprowadzający:Monika Marasek
Wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 
 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:12:11 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:18:26, wprowadzający:Monika Marasek
Stawki opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:14:15 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:18:54, wprowadzający:Monika Marasek
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:15:47 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:19:13, wprowadzający:Monika Marasek
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 10:22:07 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:19:36, wprowadzający:Monika Marasek
HARMONOGRAM odbioru odpadów na 2012 rok 
 HARMONOGRAM 2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 19:34:16, wprowadzający: Justyna Pudzianowska

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytyk na lata 2011-2032

 

plik do pobrania

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-14 08:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk na lata 2015 - 2020

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-07 11:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska