Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej » Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko odpowiedzialne: I piętro, pokój nr 35, tel. (48) 618-00-87 wew.34


 

Podstawa prawna:

 

1.  Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) art. 7a, 7b ust. 1,2,3

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • Oświadczenie

     

Załączniki:

 

             Wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych    w      roku poprzednim

 

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk - w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie – inspektorowi ds.  Ewidencji dzaiałalności gospodarczej i rolnictwa - pokój nr 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne informacje:

   

 

1.   Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa 31 stycznia każdego roku kalendarzowego

2.   Nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych jest powodem orzeczenia o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych