Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej » Udzielanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
Udzielenie informacji z ewidencji działalności gospodarczej


 

Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej

Stanowisko odpowiedzialne: I piętro, pokój nr 35, tel. (48) 618-00-87 wew.34


 

Podstawa prawna:

 

1.  Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) art. 7a, 7b ust. 1,2,3

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 399)

 

Wymagane dokumenty:

 

  • Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:
Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk - w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie – inspektorowi ds.  Ewidencji dzaiałalności gospodarczej i rolnictwa - pokój nr 12.

Opłaty:

 

Opłata skarbowa

-  17 zł - za wyciąg z ewidencji/zaświadczenie

 

Opłaty można dokonać:

-  w kasie Urzędu Gminy pok. 33 (I piętro)

-  na rachunek bankowy: Urząd GMiny Przytyk,  BSRz Radom O/Przytyk

   Nr 70911500020070070000550001

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 14 dni

W przypadku osobistego złożenia wniosku informacja może być udzielona od ręki

 

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Inne informacje: