Wybory i Referenda » Wybory samorządowe » 2010


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytolinego znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 09:12:12 Informację zaktualizowano 2010-09-21 11:14:11, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 09:14:46 Informację zaktualizowano 2010-09-23 09:36:32, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 

Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że przyjmuje  zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w pokoju nr 154 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu.


 


Zawiadomienia będą przyjmowane do dnia 4 października 2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę – 2 października br. w godz. 9.00 – 12.00.


 


                                                                                                              KOMISARZ WYBORCZY


 


                                                                                                                       W RADOMIU


 


                                                                                                             /-/ Grzegorz Wójtowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:45:56 Informację zaktualizowano 2010-09-23 13:24:03, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 

                           OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

z dnia 22 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymizmianami) informuję, iż Rada Gminy w Przytyku uchwałą nr XXXIV/174/2002 z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie okręgów wyborczych, utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Przytyku, których numery, granice oraz liczba wybieranych w nich radnych przedstawia się następująco:

 

Numer

 okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych     w okręgu wyborczym

 

1

Sołectwo: Przytyk

2

 

2

Sołectwa : Oblas, Stefanów

1

 

3

Sołectwa: Krzyszkowice, Młódnice

1

 

4

Sołectwa: Suków, Sukowska Wola

1

 

5

Sołectwa: Kaszewska Wola

1

 

6

Sołectwa: Studzienice, Maksymilianów

1

 

7

Sołectwa: Podgajek, Żerdź, Słowików

2

 

8

Sołectwa: Glinice, Dęba

1

 

9

Sołectwa: Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska

1

 

10

Sołectwa: Domaniów, Wólka Domaniowska

1

 

11

Sołectwa: Potkanna, Ostrołęka, Posada

1

 

12

Sołectwa: Wrzos, Goszczewice

1

 

13

Sołectwa: Wygnanów, Jabłonna

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminny Przytyk -        pokój nr 35          tel. (048)6180087 , (048)6180095.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                        /-/ Stefan Błaszczyk

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 12:22:09 Informację zaktualizowano 2010-09-23 12:32:49, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 10:16:47 Informację zaktualizowano 2010-09-27 10:19:27, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki  

zgodan na przyjęcie pełnomocnictwa


wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 10:22:51, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 10:37:44, wprowadzający: Monika Marasek
 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  RADOMSKIEGO

z dnia 23 września 2010 roku

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz. U. z 2003 roku, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 403/XXXIX/2010  Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie podziału powiatu radomskiego na okręgi wyborcze, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej: 

Numer

okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba

wybieranych

radnych

 

1.

 

 

Miasto Pionki, Gmina Pionki

 

5

 

2.

 

Miasto i Gmina Iłża

 

3

 

 

3.

 

Miasto i Gmina Skaryszew

Gminy: Kowala, Wierzbica

 

 

6

 

4.

 

Gminy: Gózd, Jedlnia – Letnisko

 

4

 

5.

 

Gminy: Jastrzębia, Jedlińsk

 

 

4

 

6.

 

Gminy: Zakrzew, Przytyk, Wolanów

 

5

 

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, pokój Nr 230, Tel. 48 36 55 801 wew. 120

 

Starosta Radomski

                                                                                                    /-/ Tadeusz Osiński

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 09:40:52 Informację zaktualizowano 2010-09-28 09:41:55, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Skład gminnej komisji wyborczej 

przydzielone funkcje

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 12:35:08, wprowadzający: Monika Marasek
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej  
 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 14:35:00 Informację zaktualizowano 2010-10-12 14:35:54, wprowadzający: Monika Marasek
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

z dnia 22 października 2010 roku

 

 

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 176 poz. 1190) oraz uchwały Zarządu Gminy nr 88/98 z dnia 04 września 1998 roku i uchwały nr XXVI/128/2001r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zmiany w obwodzie głosowania podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Przytyk oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

Sołectwo: Przytyk, Stefanów, Podgajek, Słowików, Żerdź, Studzienice, Maksymilianów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

 

2.

Sołectwo: Krzyszkowice, Młódnice, Oblas

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

 

3.

Sołectwo: Kaszewska Wola, Sukowska Wola, Suków

Remiza OSP Suków, lokal dostosowany jest do potrzebosób niepełnosprawnych

 

4.

Sołectwo: Goszczewice, Wrzos, Jabłonna, Domaniów, Wólka Domaniowska, Ostrołęka, Posada, Potkanna

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie

 

5.

Sołectwo: Dęba, Glinice, Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska, Wygnanów

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie

 

 

          Głosowanie w wyborach do samorządu terytorialnego odbędzie się w dniu 21 listopada 2010r. w wyżej wymienionych lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 8ºº do 22ºº.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

(-) Stefan Błaszczyk

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 15:41:10 Informację zaktualizowano 2010-10-25 15:41:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja 

Gminna Komisja Wyborcza                                     Przytyk, 02-11-2010

ul. Zachęta 57

26-650 Przytyk

 

 

 

 

 

Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

 

 

Działając zgodnie z art.64o ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”( Dz. U. z 2010r. Nr.176 poz. 1190)

         Gmina Komisja Wyborcza informuje:

Losowanie numerów list komitetów wyborczych w wyborach samorządowych na dzień 21 listopada 2010r.odbedzie się w dniu 
4 listopada 2010r o godz. 7:45 w budynku Urzędu Gminy Przytyk 
w pokoju nr.22 (sala konferencyjna).

 

 

 

                                                                           Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-)

   Stanisława Dudzińska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 15:46:25 Informację zaktualizowano 2010-11-04 09:07:46, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Informacja 

Gminna Komisja Wyborcza                                     Przytyk, 02-11-2010

ul. Zachęta 57

26-650 Przytyk

 

 

 

 

 

Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

Działając zgodnie  z uchwała PKW z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

         Gmina Komisja Wyborcza informuje:

Losowanie składu obwodowych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych na dzień 21 listopada 2010r.odbedzie się w dniu 
4 listopada 2010r o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy Przytyk 
w pokoju nr.22 (sala konferencyjna).

 

 

 

                                                                           Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-)

   Stanisława Dudzińska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 15:46:37 Informację zaktualizowano 2010-11-04 09:08:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYTYKU


z dnia 10 listopada 2010 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych


w wyborach do Rady Gminy w Przytyku


zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 12:40:55 Informację zaktualizowano 2010-11-10 12:41:20, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku


z dnia 10 listopada 2010 r.


o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Przytyk


w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 12:42:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składów osobowych Obowdowych Komisji Wyborczych więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:52:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński