Wybory i Referenda » Wybory samorządowe » 2014


Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk Nr 30.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów– urzędnika wyborczego.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-26 14:15, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

KOMUNIKAT 

Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w którym zarządzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (od dnia 27 sierpnia 2014r.)  do dnia 8 września 2014r. będzie przyjmować zawiadomienia o utworzeniu  komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul Żeromskiego 53, pokój 154.

Właściwość terytorialna  Komisarza Wyborczego w Radomiu obejmuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki,  zwoleński i m. Radom. 

 

                                                                Komisarz Wyborczy w Radomiu

           /-/ Grzegorz Wójtowicz

 

 Data wprowadzenia informacji: 2014-08-27 13:34, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Ogłoszenie

Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej pod adresem www.pkw.gov.pl umieściła informację
o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-27 13:38, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r.

 

w sprawie  zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zawierające KALENDARZ WYBORCZY.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-27 13:51, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.

 

Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-29 07:49, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk Nr 30.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

 

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-29 13:01, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-29 17:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXIII.120.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 września 2012r.

 

w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-29 17:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 września 2014r.

 

w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-02 14:23, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Informacja

 

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-04 10:23, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Postanowienie Nr 6/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 wrzesnia 2014 r.

 

w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-25 14:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr 1.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku z dnia 26.09.2014 r.

 

w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-26 14:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku


O miejscu, dniach i godzinach dyżurów

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-26 14:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Pismo Orange Polska S.A.

 

w sprawie zakazu umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-14 12:56, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 października 2014 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenie ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych , w wyborach do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw oraz wójtów , burmistrzów ,prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-16 13:11, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Informacja Gminej Komisji Wyborczej

 

w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-20 16:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

Informacja Gminej Komisji Wyborczej

 

w sprawie losowania numerów list zarejestrowanych do Rady Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-20 16:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Uchwała nr 2.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku z dnia 23.10.2014 r.

 

w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-24 15:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku z dnia 24 października 2014 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Przytyku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-27 13:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku z dnia 24 października 2014 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach  na Wójta Gminy Przytyk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-27 13:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

 

w sprawie pełnionego w dniu 15.11.2014 r. dyżuru.

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-12 13:24, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Henryk Lesiak

 
Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych na terenie Gminy Przytyk w dniu 16.11.2014 r.

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY PRZYTYK Sporządzony dnia 2014-11-17 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Przytyku

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Przytyku sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-27 10:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku