Wybory i Referenda » Wybory samorządowe » 2018


 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

z dnia 29 maja 2018 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podeje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 91

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-22 17:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

KODEKS WYBORCZY

Załączniki:

Tekst ujednolicony Kodeksu Wyborczego

Przepisy wprowadzające kodeks wyborczy

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-16 18:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-16 18:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej pod adresem www.pkw.gov.pl umieściła informację
o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-17 13:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 sierpnia 2018 roku


Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX.303.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych na każdym okręgu, w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz. 1561), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Obwieszczenie

 

Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okregi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-06 19:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

Obwieszczenie

 

STAROSTY RADOMSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie  art.  422  w  związku z  art.450  ustawy  z  dnia  5 stycznia  2011  roku  Kodeks
wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn. zm.), uchwały Nr 328/XXXIV/2018 Rady
Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie podziału powiatu radomskiego
na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu, w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów  i  prezydentów  miast  (Dz.  U.  z  2018r.,  poz.  1561)  podaję  do  publicznej
wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-06 19:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk
 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO

ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ

WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-06 19:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk
 

Postanowienie 

Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 10 wrzesnia 2018 r.

 

w sprawie powiołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-12 09:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Data dokumentu: Magdalena Kowalczyk
 

Informacja

 

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-12 19:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Dariusz Matracki
 

Uchwała Nr 1.2018 Gminnej Komisji Wyvborczej w Przytyku z dnia 12.09.2018 r.

 

w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-12 19:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku

 

 


 

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Radomiu I

z dnia 14 września 2018r.

 
w sprawie zmiany nazwiska członka komisji Wyborczej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-21 08:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku

 

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 20 września 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości

informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Radomiu I

 

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Przytyk utworzonych Uchwałą Rady Gminy Przytyk Nr XXXX.309.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4599), a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-21 11:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 

 


 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Radomiu I

z dnia 24 września 2018 r.

 


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przytyk obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, co następuje

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-25 22:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

z dnia 28 września 2018 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przytyku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-28 18:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku
 

Uchwała nr 2.2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy w Przytyku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-28 18:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku
 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Radomiu I

z dnia 28 września 2018r.

 


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-01 21:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

z dnia 1 października 2018r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przytyku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-02 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku
 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

z dnia 2 października 2018r.


o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przytyk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-02 16:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku
 

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 1 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Przytyk), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 1 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Przytyk), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 2 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Przytyk), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 2 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Przytyk), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 3 (Suków) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Suków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 3 (Suków) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Suków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 4 (Wrzos) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wrzos), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 4 (Wrzos) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wrzos), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Przytyk), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Przytyk), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Przytyk), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Przytyk) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Przytyk), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Suków) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Suków), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Suków) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Suków), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wrzos) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wrzos), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wrzos) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wrzos), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów) z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Wrzeszczów), powołanej do przeprowadzania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 09:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Informacja


o miejsc, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-12 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Wybory do Rady Gminy w Przytyku

 

Protokól z wyborów do Rady Gminy w Przytyku sporządzony 22 października 2018 r. przez Gminna Komisję Wyborczą w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-23 20:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku

Wybory Wójta Gminy Przytyk

 

Protokól wyników głosowania i wyników wyborów sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminna Komisję Wyborczą w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-23 20:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Gminna Komisja Wyborcza w Przytyku