Ogłoszenia » Informacje - archiwum » Aktualne ogłoszenia


Ogłoszenie - Otwarty konkurs 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i


sportu w 2011r. W zakresie Piłki Siatkowej.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:22:46 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:46:32, wprowadzający:Monika Marasek
Ogłoszenie - Otwarty konkurs II 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i


sportu w 2011r. W zakresie Piłki Nożnej.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:27:28 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:45:56, wprowadzający:Monika Marasek
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku: od km 15+527 do km 17+775” więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 10:11:37 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:45:16, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Alicja Kwiatkowska
Powiadomienie o wyborze oferty 
Wójt Gminy Przytyk informuje, że dokonał wyboru oferty : realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2011r. więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 09:51:52 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:44:35, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Justyna Pudzianowska
Powiadomienie o wyborze oferty 
Wójt Gminy Przytyk informuje, że dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2011r.  więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:00:56 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:44:09, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Justyna Pudzianowska
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk Informuje, że ... na realizację usługi pn. Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk w 2011r. Zamawiający wybrał do realizacji ...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:12:53 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:41:47, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Maria Kobyłecka
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku Informuje, że w trybie zapytania o cenę na:

1. „Dzierżawę i serwisowanie instalacji zbiornikowej oraz dostawy gazu propan ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-04-04 14:11:38 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:51:02, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Helena Wilczyńska
Ogłoszenie 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 15:15:57 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:35:22, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Henryk Lesiak
Powiadomienie 

ZEAS w Przytyku,  Informuje, że w trybie zapytania o cenę na:1. „Dzierżawę i serwisowanie instalacji zbiornikowej oraz dostawy gazu propan ...  Nastapiło podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2011 r. o godz. 11 00 z firmą...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 14:34:13 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:32:52, wprowadzający:Monika Marasek
Obwieszczenie 

Zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia służącego do poboru wody (studni) na działce ew. nr 62/10 w m. Podgajek Wschodni.... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-05-09 11:31:29 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:50:03, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Alicja Kwiatkowska
Informacja o wyniku przetargu 
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 maja 2011 r. na następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Przytyk:...  więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 09:55:27 Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:49:32, wprowadzający:Monika Marasek
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Zawiadamiam o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom -Potworów na odcinku: od km 15+527 do 17+775" wydane w dniu 21 kwietnia 2011 przez Wojewodę Mazowieckiego  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 14:53:45 Informację zaktualizowano 2011-05-27 13:28:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłaszenie - Otwarty konkurs  
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.   więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:57:53 Informację zaktualizowano 2012-01-13 12:25:06, wprowadzający:Monika Marasek
Ogłaszenie - Otwarty konkurs  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 12:13:14 Informację zaktualizowano 2012-01-13 12:26:24, wprowadzający:Monika Marasek
Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych 

wniosek o wpis do rejestrui oświadczenie

 Opis regulaminu
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 15:02:08, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Przytyk 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2012-2015

 Prog. Ochr. Środow - OBWIESZCZENIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 14:43:34 Informację zaktualizowano 2012-03-19 14:12:43, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Ogłoszenie ozamiarze likwidacji bibliotek 

uzasadnienie do uchwały Nr XVI.81.2012

 uchwała o zamiarze likwidacji bibliotek
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 13:58:26, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i zmianą konstrukcji dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wrzos Gm. Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2012-03-26 10:50:30 Informację zaktualizowano 2012-03-26 11:01:51, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa 
 Uwaga Rolnicy Komunikat
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 11:34:15, wprowadzający: Justyna Pudzianowska