Ogłoszenia » Informacje - archiwum
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 o budowie stacji uzdatniania wody w m. Glinice i sieci wodociągowej w miejscowościach: Glinice, Kolonia Dęba, Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska której inwestorem jest Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
Data wprowadzenia informacji 2007-01-26 11:43:56, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 o przebudowie drogi gminnej nr 34500019 w m. Glinice i Glinice Kolonia o długości 1407,11 m, której inwestorem jest Gmina Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 11:26:52, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy  
 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych tj. pod nr sprawy OŚR 7624/11/06 w pokoju nr 32 dot. wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Potkanna i Wrzos
Data wprowadzenia informacji 2006-10-30 11:08:52, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami i zasileniami elektrycznymi
Data wprowadzenia informacji 2006-10-20 11:18:54, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych dot. wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan- butan,
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 13:47:11 Informację zaktualizowano 2006-10-03 13:57:44, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyk 
 dot. wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dot. rozszerzenia działalności polegającej na; adaptacji części istniejącego budynku Zakładu Usługowo- Remontowego Samochodów, Ciągników i Maszyn Rolniczych na Zakład zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 96 w miejscowości Kaszewska Wola, gmina Przytyk, którego inwestorem jest Zakład Usługowo Remontowy s.c. Samochodów i Urządzeń Rolniczych Łukasz Hernik, Wanda Hernik
Data wprowadzenia informacji 2006-05-17 14:48:47, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gmina Przytyk 
 dot. wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z zapleczem i infrastrukturą na działce nr 254 położonej w Oblesie, której inwestorem jest Jan Kosiec 26-650 Przytyk, ul. Warszawska 6,
Data wprowadzenia informacji 2006-05-16 11:00:58, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyk 
 Informacja o przebudowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna
Data wprowadzenia informacji 2006-03-14 12:34:26, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyk 
 Informacja o przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żerdź
Data wprowadzenia informacji 2006-03-14 12:15:15, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyk 
 budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Wólce Domaniowskiej
Data wprowadzenia informacji 2006-02-23 13:20:08 Informację zaktualizowano 2006-02-23 13:20:46, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyk 
 przebudowie drogi powiatowej nr 34364 Wieniawa – Przytyk- Jedlińsk na odcinku dł. 2098,37 m- od granic powiatu radomskiego do drogi prowadzącej na zaporę wodną przy zbiorniku wodnym „Domaniów” w miejscowości Wólka Domaniowska gmina Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2006-02-23 13:16:49, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy Przytyku w sprawie budowy
wodociagu 
 informacja Wójta Gminy Przytyk w sprawie budowy wodociągu
Data wprowadzenia informacji 2006-02-16 14:31:05, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych tj. pod nr sprawy OŚR 7624/2/06 w pokoju nr 32 dot. wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT-11219 „Dęba” na terenie stacji bazowej PTK CENTERTEL na działce nr 8/6 i 8/8 położonych w Słowikowie której inwestorem jest POLKOMTEL S.A. 02-676 Warszawa ul. Postępu 3 zamieszczony jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-26 11:07:41, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 dotycząca decyzji dotyczacej Zakładów Drzewnych Gajewski Pan Michał Gajewski Oblas o uwarukowaniach środowiskowych
Data wprowadzenia informacji 2005-11-30 13:48:28 Informację zaktualizowano 2005-12-02 09:05:19, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych tj. pod nr sprawy BTK 7331/35/05 wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 11:53:31, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk z dnia
16.08.2005 r. 
 w sprawie numerów i granic obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Przytyk oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2005-08-24 15:16:17, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Informacja Wójta Gminy Przytyk o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakłady Drzewne Gajewski Pan Michał Gajewski Oblas.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-18 11:38:39, wprowadzający: Monika Marasek
 
 ogolnopolskie Dni Papryki w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2005-08-09 11:55:58, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku z dn.
16.06.2005r. 
 dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykaziedanych tj. pod nr sprawy BTK 7331/21/05 wniosku o udostępnienie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT -11219
Data wprowadzenia informacji 2005-06-27 09:26:53 Informację zaktualizowano 2005-06-27 09:32:51, wprowadzający:Monika Marasek
Informacja Wójta Gminy w Przytyku 
 dot. wniosku o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn." budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z zapleczem i infrastrukturą na działce nr 254 położonej w Oblesie".
Data wprowadzenia informacji 2004-03-09 14:26:22, wprowadzający: Monika Marasek