Pomoc Publiczna » 2023

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-13 09:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-13 09:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono w 2022 roku pomocy publicznej

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-08 12:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz