Pomoc Publiczna » 2022

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 11:50, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Magdalena Zgiep
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 11:50, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Magdalena Zgiep