Pomoc Publiczna » 2018

 

Informacja nr 1/2018

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-23 11:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Lucyna Smagowska

 

 


 

Informacja nr 2/2018

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatku i opłat udzielono pomocy publicznej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-23 11:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Lucyna Smagowska

 
Informacja nr 3/2018

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-04 14:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Mizerska-Kot